Boeken

 

 

De symbolische betekenis van  Papeda

 

 ‘Papeda’ heeft in een door de Stichting Muhabbat uitgevoerde project enerzijds de letterlijke betekenis van ‘het bereiden, het gereedmaken van de papeda voor een maaltijd en als het klaar is ‘het slurpen van de papeda’ met de daarbij behorende sauzen zoals tjolo tjolo, pinang kuning en asem pedis. Daarnaast heeft ‘papeda’ in dit project vooral een symbolische betekenis en wordt in dit project vooral gebruikt als metafoor. Het verwijst naar tradities, culturele, sociale, politieke symbolen en cultuurpatronen binnen de Molukse gemeenschap.

 

Educatie, scholing en vorming

 

Door middel van Educatie, Scholing en Vorming is in het project ‘Papeda’ aandacht besteed aan zowel materiële als immateriële aspecten van het cultureel erfgoed. Aandacht wordt besteed aan sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, Molukse, respectievelijk Maleise uitdrukkingen, Molukse pantuns (gedichten), Molukse spelletjes zoals patu-lele, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. 

Het boek bestaat uit drie gedeelten.
Een deel van het boek gaat over Cultuur, Molukse cultuur en samenlevingsvormen in algemene zin. Vervolgens is aandacht besteed aan Molukse families en personen hoe ze in Nijmegen zijn gekomen en hoe het nu gaat in Nijmegen en hoe ze naar de toekomst kijken. Ook Molukkers uit Cuijk, Twello en Helmond geven hun kijk op de betekenis van de Tanimbarese cultuur in Nederland en op de ontwikkeling van de Molukse identiteit in de Nederlandse multiculturele en multi-etnische samneleving.
Tenslotte wordt in het boek aandacht besteed aan specifieke onderdelen van de Molukse cultuur zoals het bereiden van de papeda en hoe je bepaalde sauzen, die bij de Papeda horen, kunt klaarmaken. Ook enkele onderdelen van het pelaschap en de Tea-Bel worden speciaal uitgelicht om inzicht te verschaffen in, hoe deze verwantschapsrelaties tot stand komen, evenals de betekenis van Molukse culturele – en sociale symbolen zoals Saamhorigheid, Respect en Eerbied ’Kehormatan’, de piring natzar ( het offerbord) en de balans tussen het individualisme en het collectivisme onder Molukkers tegen de achtergrond van de participatie en emancipatie van Molukkers in de Nederlandse multiculturele samenleving.
Papeda, het Molukse volksvoedsel is bijgeschreven in de Inventaris van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.
De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland.
is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.
Meer informatie kunt u krijgen bij: Elias Rinsampessy (06-53760152), mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of bezoek de website: www.muhabbat.nl