Zorg & Welzijn 

Educatie en Mondiale Vorming

Muhabbat : van Moluks diaconaal-maatschappelijk werk naar projectbureau Empowerment, Coaching en Interculturalisatie.

Muhabbat is in het begin van de jaren zeventig ontstaan vanuit het diaconaal- maatschappelijk werk van de Molukse kerken. De Molukse predikanten signaleerden begin de jaren ’70 gezinsproblemen in Molukse gezinnen, generatieconflicten onder de Molukse jeugd. De Molukse kerken namen het initiatief tot de oprichting van de Stichting Muhabbat in 1973 . Aanvankelijk werd het diaconaal-maatschappelijk werk onder Molukkers in Nederland gedaan door Molukse predikanten, die dit als onderdeel van hun pastoraal werk beschouwden. Later werd door het ministerie eisen gesteld om het diaconaal-maatschappelijk werk professioneler aan te pakken en een aantal predikanten gingen part-time opleidingen volgen aan de sociale academie. Tot 2004 ontving Muhabbat subsidie van de overheid om psycho-sociale hulpverlening te kunnen verlenen aan leden van de Molukse gemeenschap in Nederland. Door bezuinigingsmaatregelen in de jaren '80  en ervan uitgaande dat Nederlandse reguliere instellingen ook Molukkers kunnen opvangen en begeleiden werd de subsidie aan Muhabbat eind 2003 door de Nederlandse Overheid stopgezet.  Dit geldt ook voor de stichting Tjandu (drughulpverlening), Gabungan(Molukse opbouwwerk) en het Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers (IWM). Later werden ook de subsidies stopgezet voor Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LOWM) en het Moluks Historisch Museum (MHM), nu Museum Maluku. Muhabbat maakte in 2004 een doorstart en werkt  thans  als projectbureau op het terrein van empowerment, coaching en interculturalisatie. Muhabbat beschikt op dit moment over een groep vrijwillige professionals, die hun beschikbare kwaliteiten op freelance basis inzetten." Zorgen voor een balans tussen je hoofd en je hart". Muhabbat is in de afgelopen jaren geleidelijk aan gegroeid naar een interculturele- en empowerment organisatie. Dit betekent ondermeer dat haar methodieken van hulpverlening intercultureel van aard zijn en dat zij haar aandacht uitbreidt naar andere etnische groepen ( w.o. Indische Nederlanders, Indonesiers,Turken, Marokkanen, Chinezen, Somaliers etc..). Ook besteedt Muhabbat veel aandacht aan interetnische- en interculturele verhoudingen. Rinsampessy zegt hierover :… “Wij zijn een organisatie die vanuit de basis is opgekomen, van onderop,  dat maakt het verschil. Muhabbat's  leitmotiv is:'Think global and act local'.

Ook voert Muhabbat in 2023 het Papeda project uit. Het doorgeven van Molukse culturele en sociale tradities en het borgen ervan. 

Voor meer informatie over: tarieven supervisie, coaching, lezingen, gastcolleges, trainingen , cursussen , tarieven, medja bundars (Ronde Tafel Gesprekken) etc..(in overleg) en Ondersteuning van het werk van Muhabbat Dienstverlening : NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen. U kunt ook contact opnemen via : (e.rinsampessy23@outlook.com of 06-53760152 dr. Elias Rinsampessy, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Muhabbat.

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching/Supervisie
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”