Pattimura Academie

De Pattimura Academie wil bijdragen aan een duurzame balans tussen jezelf, jouw organisatie en de maatschappij, waarin je woont en werkt. De Pattimura Academie blijft graag op de hoogte van je activiteiten om je gericht te informeren over ontwikkelingen in  de Molukse gemeenschap . Een balans tussen " Ik denk dus ik besta" en " Ik ben, omdat wij zijn" (Elias Rinsampessy)

Werken met Molukkers in het algemeen en Molukse organisaties in het bijzonder vraagt inzicht in culturele achtergronden van de Molukse gemeenschap in het algemeen en traditionele Molukse culturele symbolen in het bijzonder. Het leren omgaan met de verschillende vormen van verwantschapsrelaties w.o. de pela- schappen kan een belangrijke randvoorwaarde zijn. Daarnaast is het leren van vaardigheden in het omgaan met processen van culturele en sociale verandering in zowel de Molukse als de Nederlandse samenleving een belangrijke basis voor het persoonlijk leiderschap.

Anders gezegd : De Pattimura Academie werkt vanuit het principe van " Saudara Bersaudara" Dit betekent vaak " Ik ben, omdat wij zijn". Dit verwijst naar onze gemeenschappelijke collectieve Molukse cultuur. Tegelijkertijd leren wij, dat wij voor ons zelf moeten opkomen en werken aan onze eigen zelfontwikkeling, anders gezegd " Ik denk, dus ik besta, zoals Descartes, dat stelt. Werken aan een duurzame balans tussen beide benaderingswijzen is het uitgangspunt van de " Saudara Bersaudara" benadering van de Pattimura Academie.

Masterclass

Molukkers , Leiderschap en Leidinggeven

Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste. Na jarenlang ervaring en werken binnen Molukse gemeenschappen kunnen we constateren, dat het informeel leiderschap een belangrijke rol vervult. Een of meer personen kunnen een trekkersrol vervullen, een adequate visie hebben of een sterke engagement hebben met het werken in organisaties In Molukse gemeenschappen.

Derhalve ontwikkelt de “ Pattimura Akademie” het programma “ Perkembangan Pimpinan Pri Badi, Organisasi dan Masjarakat  “ (PPOM). De ontwikkeling van het persoonlijk, organisatorisch en het maatschappelijk leiderschap is erop gericht jouw nieuwe bewustzijn, denken en doen direct naar je dagelijkse praktijk te vertalen. Daarom schakel je in de colleges en andere werkvormen voortdurend tussen theorie, reflectie en experimenteren in de praktijk. Je volgt colleges, maar gebruikt ook simulaties, intervisie en begeleide reflectie.

Thema's

Het programma is opgebouwd rond 5 thematische invalshoeken, waarin de Pattimura -visie op leiderschap centraal staat:

 • Persoonlijk leiderschap en organisatiedynamiek zijn belangrijke indicatoren.
 • Strategisch kijken en denken is essentieel bij de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap.
 • Het leren omgaan met Molukse traditionele culturele symbolen in processen van verandering zijn belangrijke randvoorwaarden om tot groei te komen en het verkrijgen van inzicht in de betekenis van de Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
 • Sturen van verandering en ontwikkeling
 • (Massa)communicatie, interculturele communicatie, interculturalisatie en media zijn belangrijke invalshoeken om goed te kunnen functioneren.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Leren van je groep

Je mededeelnemers zijn een essentieel onderdeel van je studie-ervaring tijdens het PPOM -programma. Jij en de andere deelnemers vormen samen een groep ambitieuze, leergierige sparringpartners. Je bevraagt, coacht en adviseert elkaar over wat je aan het leren bent. Je hebt in iedere module ook intervisie met een twee-tal andere deelnemers.

Perkembangan Pimpinan Pri Badi, Organisasi dan Masjarakat (PPOM).

Met de PPOM breng je als  manager en/of leidinggevende je persoonlijk leiderschap naar een volgend niveau. Je ontwikkelt de vaardigheden en houding voor een functie op strategisch niveau. Dit doe je door uitgebreid stil te staan bij je leiderschapsstijl en je zelfbewustzijn. Het programma is erop gericht jouw effectiviteit als leider op korte termijn te vergroten. Je werkt intensief aan je ontwikkeling en kennis, samen met de sprekers en je mededeelnemers.

De masterclass vindt plaats :

 • in Nijmegen
 • duur van maart – augustus 2024
 • duurt 5 maanden
 • bestaat uit : een module bestaat uit  6 dagdelen
 • per persoon , per dagdeel  €  75,-- (excl.BTW)
 • Totale kosten voor 6 dagdelen €  450,-- (exc.BTW)

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om deel te nemen aan  de (PPOM)
(Neem contact met ons op via e.rinsampessy@gmail.com of 06-53760152

Wat levert het je op?

 • Effectieve en persoonlijke leiderschapsstijl
 • Hoge mate van zelfbewustzijn en zelfinzicht
 • Verbinding tussen je persoonlijke missie en organisatiedoelstellingen
 •  Inzicht en kennis in het leren omgaan met Molukse traditionele culturele symbolen in processen van verandering en de betekenis van de Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
 • Strategische blik op de koers van je organisatie
 • Weet je hoe je draagkracht en draagvlak schept bij organisaties en gemeenschappen.
 • Je weet hoe je organisatieveranderingen tot stand brengt

De modules is bestemd voor leidinggevende personen uit instellingen, gemeenten en Molukkers, die trekkers rollen vervullen in Molukse (wijk) gemeenschappen en bereid hun ondernemend vermogen  te ontwikkelen en te versterken

Dr. Elias Rinsampessy, cultureel – en sociaal antropoloog

voorzitter Raad van Bestuur van de Pattimura Academie

De kerngroep van de Pattimura Academie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Elias Rinsampessy, Christine Nanlohy, Jose Imlabla, Joop Burgerhout, Emile Hitijahubessy

 

Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.
De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland.
is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.
Meer informatie kunt u krijgen bij: Elias Rinsampessy (06-53760152), mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of bezoek de website: www.muhabbat.nl
 
 
Succes en veel leesplezier.

 

Voor meer informatie over de modules: dr. Elias Rinsampessy (06-53760152) of stuur een mail naar:e.rinsampessy23@outlook.com

De Pattimura Academie wil bijdragen aan een duurzame balans tussen jezelf, jouw organisatie en de maatschappijwaarin je woont en werkt. De Pattimura Academie blijft graag op de hoogte van je activiteiten om je gericht te informeren over ontwikkelingen in  de Molukse gemeenschap .

Perkembangan Pimpinan Pri Badi, Organisasi dan Masjarakat (PPOM).

Met de PPOM breng je als  manager en/of leidinggevende je persoonlijk leiderschap naar een volgend niveau.
Het programma is erop gericht jouw effectiviteit als leider op korte termijn te vergroten

Het principe van " Saudara Bersaudara" ( Elias Rinsampessy(1992)) : Een balans tussen " Ik denk dus ik besta"  (Descartes) en " Ik ben, omdat wij zijn"(Ubuntu)

Onze Kernbegrippen zijn:

 • Empowerment
 • Coaching
 • Ondersteuning
 • Interculturalisatie
 • Eigen regie en eigen kracht.

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik