Seminars

Een seminar kan verschillende vormen hebben. Het kan een  :

1) Een congres zijn van een beperkte groep mensen

2) Een vorm van teambuilding zijn.

3) Een Cursus (Een module) voor een beperkte groep van mensen zijn, waarbij dieper op een bepaald terrein wordt ingegaan. (b.v. leiderschapsposities en organisatiestructuren)

4) Een reeks van studiedagen zijn

5) Een studiebijeenkomst zijn.

6) Een studieconferentie zijn.

7) Een studiedag zijn voor een bepertke groep.

8) Een werkcollege van een bepaalde beroepsgroep zijn.

9) Werkcollege van studenten

10) Wetenschappelijke bijeenkomst ter bespreking van een bepaald onderwerp

11) Workshops betreffende de stand van zaken in een bepaald vakgebied.

M.a.w. Muhabbat organiseert seminars in verschillende vormen, maar in de specifieke context van Muhabbat werken wij met kleinere groepen, waarbij interactieve momenten belangrijke onderdelen zijn van een seminar.

Wilt u het werk van Muhabbat ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op giro: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen
Voor verdere informatie: e.rinsampessy23@outlook.com  (06-53760152) 

 We willen in ons programma van 2023  nog meer verdieping geven door Medja Bundar ' s   (Ronde Tafel Gesprekken(RTG's))  en master classes te ontwikkelen en te organiseren in de verschillende Moluse gemeenschappen en " daarbuiten" . Dit doen we samen met Molukse professionals en vrijwilligers en de kerngroep van de Pattimura Academie.

 

Op dit moment heeft de Stichting Muhabbat een aanbod van 2 modules:

1). Leiderschap en leidinggeven in Molukse gemeenschappen ( 6 dagdelen) 

per dagdeel /per persoon € 50,--  Totale kosten per persoon € 300,-- (6 dagdelen) voor vrijwilligers

per persoon € 75,-- (per dagdeel) Totale kosten voor professionals € 450,-- ( 6 dagdelen)

 

2) Cultuur, etnische identiteit en cultuurverandering

per persoon/per dagdeel € 50,-- Totale kosten per persoon € 300,-- (6 dagdelen) voor vrijwilligers

per persoon/per dagdeel € 75,--  Totale kosten per persoon voor professionals € 450,-- ( 6 dagdelen)

 

Denkt U als bestuurder van een Molukse organisatie, stichting, kumpulan, pela organisatie dat er behoefte hier voor is. Aarzel niet ons te schrijven, te mailen, te appen, te bellen etc... Samen met U willen we best meedenken, meewerken en het een ander op te zetten.

Wat betreft honoraria, projectfinanciering kunnen we hierover met elkaar overleggen. Samen staan we sterk , Bahu Membahu dan Sama Sama Rasa dan Tanggung Djawab.

Wilt u een afspraak maken voor een seminar of een overleg hebben om het een en ander uit te weken 

dan kunt u/je contact met ons opnemen dan kan dat via: e.rinsampessy23@outlook.com of 06-53760152

 Wilt u het werk van Muhabbat ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op giro: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen
Voor verdere informatie: e.rinsampessy23@outlook.com  (06-53760152) 

 

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”

 

 

Perkembangan Pimpinan Pri Badi, Organisasi dan Masjarakat (PPOM).

Met de PPOM breng je als  manager en/of leidinggevende je persoonlijk leiderschap naar een volgend niveau.
Het programma is erop gericht jouw effectiviteit als leider op korte termijn te vergroten

Het principe van " Saudara Bersaudara" ( Elias Rinsampessy(1992)) : Een balans tussen " Ik denk dus ik besta"  (Descartes) en " Ik ben, omdat wij zijn"(Ubuntu)(Pela- en Bongsoschappen,Tea-Bel)