Seminars

Een seminar kan verschillende vormen hebben. Het kan een  :

1) Een congres zijn van een beperkte groep mensen

2) Een vorm van teambuilding zijn.

3) Een Cursus (Een module) voor een beperkte groep van mensen zijn, waarbij dieper op een bepaald terrein wordt ingegaan. (b.v. leiderschapsposities en organisatiestructuren)

4) Een reeks van studiedagen zijn

5) Een studiebijeenkomst zijn.

6) Een studieconferentie zijn.

7) Een studiedag zijn voor een bepertke groep.

8) Een werkcollege van een bepaalde beroepsgroep zijn.

9) Werkcollege van studenten

10) Wetenschappelijke bijeenkomst ter bespreking van een bepaald onderwerp

11) Workshops betreffende de stand van zaken in een bepaald vakgebied.

M.a.w. Muhabbat organiseert seminars in verschillende vormen, maar in de specifieke context van Muhabbat werken wij met kleinere groepen, waarbij interactieve momenten belangrijke onderdelen zijn van een seminar.

Wilt u het werk van Muhabbat ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op giro: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen
Voor verdere informatie: e.rinsampessy@muhabbat.nl en/of e.rinsampessy@gmail.com (06-53760152) 

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”

 

 

Perkembangan Pimpinan Pri Badi, Organisasi dan Masjarakat (PPOM).

Met de PPOM breng je als  manager en/of leidinggevende je persoonlijk leiderschap naar een volgend niveau.
Het programma is erop gericht jouw effectiviteit als leider op korte termijn te vergroten

Het principe van " Saudara Bersaudara" ( Elias Rinsampessy(1992)) : Een balans tussen " Ik denk dus ik besta"  (Descartes) en " Ik ben, omdat wij zijn"(Ubuntu)