Welkom bij Muhabbat 

Wie is Muhabbat?
Stichting Muhabbat is geworteld in de Molukse gemeenschap in Nederland. Zij is van huis uit de landelijke Molukse  instelling voor het diaconaal-maatschappelijk werk onder Molukkers in Nederland. Muhabbat werd in 1973 opgericht door de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk (NGPMB). Sinds 2004 is Muhabbat een zelfstandige en professionele projectorganisatie op het terrein van zorg, welzijn, educatie en mondiale vorming. In  2023 blijft Muhabbat zich inzetten voor allerlei projecten binnen en buiten de Molukse gemeenschap w.o." het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen", revitalisering van Molukse wijkgemeenschappen. Verder besteedt Muhabbat aandacht aan het project : Weggegeven Molukse kinderen." Akan masih sakit" , en organiseert Muhabbat Medja Bundar's (Ronde Tafel Gesprekken(RTG's)), waar " taboegevoelige onderwerpen" bespreekbaar worden gemaakt . In samenwerking met andere partners organiseert Muhabbat Medja Bundars zoals Molukse mantelzorg en " ontspoorde zorg" in Nederland (Setiap orang Berharga), een project, waar de Werkgroep Mari Bersama uit Assen, Kaum Ama Ama uit Hoogeveen, de Molukse Vrouwen Raad (MVR) uit Utrecht  en Muhabbat (Nijmegen) in samengewerkt hebben.  In 2023 zal Muhabbat het Papeda project verder implementeren. Dit doet Muhabbat met Molukse professionals en lokale vrijwilligers en in samenwerking met Nederlandse maatschappelijke organisaties. Voor meer informatie over het Papedaproject kun je terecht bij de website van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en bij de sociale platforms van Muhabbat of mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com (zie voor verdere informatie verder op deze website kopje projecten.)

 

Het woord Muhabbat is van origine een Arabisch woord en betekent liefde in de breedste zin van het woord. Molukkers in Nederland hebben het getransformeerd naar het woord Kasih, hetgeen naastenliefde betekent. Het woord Muhabbat kent vanuit de verschillende culturen de wereldse betekenis van gezellig samenzijn tot aan de erotische liefde.

Stichting Muhabbat zet zich in voor de emancipatie van Molukkers en andere etnische gemeenschappen in Nederland.

Muhabbat is in de afgelopen jaren geleidelijk aan gegroeid naar een interculturele-, coaching en empowerment organisatie. Dit betekent ondermeer dat haar methodieken van hulpverlening intercultureel van aard zijn en dat zij haar aandacht uitbreidt naar andere etnische groepen ( w.o. Indische Nederlanders, Indonesiers, Turken, Marokkanen, Somaliers, Chinezen enz..). Muhabbat besteedt in haar werkzaamheden veel aandacht aan interetnische- en interculturele verhoudingen.

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”