Traumazorg

Traumazorg en het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen (w.o. omgaan met verdriet, rouwverwerking)
Sama sama rasa dan bahu membahu.

Doel 

Het begeleiden en het ondersteunen van individuele Molukkers en Molukse gezinnen bij het verwerken van rouw, verlies en trauma’s. (projectmatig)

Het begeleiden, coachen van groepen en het bevorderen van processen van empowerment bij individuele deelnemers bij het verwerken van en het leren omgaan met  schokkende gebeurtenissen 

Subdoel(en)

Het op gang brengen van processen van bewustwording en het geven van voorlichting, vaak in samenwerking met de GGZ en Nederlandse reguliere organisaties en instellingen en plaatselijke Molukse maatschappelijke organisaties, over het leren omgaan met  schokkende gebeurtenissen en het leren omgaan met  rouw, verlies en het verwerken van schokkende gebeurtenissen .( Medja Bundar's (Ronde Tafel Gesprekken (RTC's))

Het bevorderen van de deskundigheid van Molukse vrijwilligers in de verschillende Molukse gemeenschappen door middel van het aanleren van basisvaardigheden m.b.t. het omgaan met schokkende gebeurtenissen, traumabegeleiding en basisopvang psycho-sociale hulpverlening ( De Serahkan-methode, gebaseerd op de uitgangspunten van Elisabeth Kubler -Ross).

Het bieden van psychosociale hulpverlening aan Molukse cliënten (w.o. het voeren van huiskamergesprekken in de betrokken Molukse gezinnen en het begeleiden van individuele Molukse cliënten (Rumah Tangga sessies (Huiskamergesprekken)).

Het bevorderen van de deskundigheid van Nederlandse professionals in het omgaan met Molukse cliënten.( Personal en Groepscoaching en supervisie)

Het geven van cursussen en trainingen aan professionals en het coachen van professionals in interculturele communicatie en samenwerking.

Doelgroep(en)

De verschillende Molukse gemeenschappen in Nederland (voorlichting , preventie, coaching en begeleiding).

- Molukse vrijwilligers (cursussen deskundigheidsbevordering). Het leren van persoonlijke- en basisvaardigheden in het omgaan met schokkende gebeurtenissen.(projectmatig)
- Nederlandse professionals (hulpverlening aan Molukse cliënten) en deskundigheidsbevordering op het terrein van interculturele communicatie. Het geven van individuele- en groepssupervisie en coaching. (projectmatig)
- Molukse cliënten (gezinnen, individuen).(projectmatig)

In het recente verleden heeft Muhabbat in samenwerking met Kaum Ama Ama uit Hoogeveen , Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en Indigo/GGZ  uit Drenthe en de gemeente Hoogeveen een project uitgevoerd met de titel " Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen". Het leren van persoonlijke vaardigheden om met schokkende gebeurtenissen om te gaan en het vertellen van verhalen en ervaringen ("storytelling"). In  2023 wordt  aandacht besteed  aan het bespreekbaar maken van taboegevoelige onderwerpen onder Molukkers in het algemeen en in het bijzonder in de provincie Gelderland in. In overleg met Nederlandse zorginstellingen en organisaties kunnen cursussen worden ontwikkeld voor professionals  in bijvoorbeeld " het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" onder de verschillende etnische groepen en  in het bijzonder onder Molukkers.

In 2019 is het project  Weggegeven kinderen binnen de Molukse gemeenschap, " Akan masih sakit" (Het doet nog steeds pijn) verder uitgewerkt.  De besloten bijeenkomsten zijn in 2018 afgerond. In 2023 zal gewerkt worden aan het vastleggen van de verzamelde informatie over 'weggegeven Molukse kinderen' en wordt gewerkt aan een artikel hierover.   Vanuit Muhabbat werken aan dit project : dhr. Pede Saija , drs. Francy Leatemia-Tomatala en dr. Elias Rinsampessy (voor meer informatie kunt u mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of tel:06-53760152) .

 

Voor vragen over deze projecten kunt U contact opnemen met :

 • Dr. Elias Rinsampessy, voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting Muhabbat en de Pattimura Academie (project, inhoud, organisatie )
 • Mevr. Drs. Francy Leatemia-Tomatala (sociologe, coach en trainer)
 • Drs. Emile Hitijahubessy (socioloog)
 • Drs. David Rinsampessy (GZ-psycholoog)
 • Dhr. Pede Saija (professional en ervaringsdeskundige)
 • Dhr. Jan Munster (voorzitter Kaum Ama Ama)
 • Dhr. Djodjie Rinsampessy ( buurtwerker, maatschappelijk werker )


Voor informatie, cursussen, lezingen, tarieven,trainingen en projecten 06-53760152 (zie ook www.muhabbat.nl)

Publikatie(s): Samen de schouders er onder "Sama sama rasa dan bahu membahu"(Begeleiding bij verdriet en traumaverwerking)
Kosten:€ 5,--

1) " Serahkan" een didactische methode in het " leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" onder Molukkers Elias Rinsampessy (cultureel en sociaal antropoloog) en Jan Munster, voorzitter Kaum Ama Ama .

 

2) Uit liefde gegeven.Een verzwegen traditie van ‘weggegeven Molukse kinderen’. Pede Saija, Francy Leatemia-Tomatala, Elias Rinsampessy

Beide artikelen worden gepubliceerd in het Papedaboek deel 2 'Echte Molukkers slurpen papeda' Cultuur, Identiteit en Verandering'

Het papedaboek deel 2 is te verkrijgen door  €  27,50 over te maken op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen (Vergeet bij bestellingen niet je naam en adres te vermelden)

 

 


www.muhabbat.nl

Voor informatie over workshops, gastcolleges, lezingen,coaching, supervisie , cursussen, trainingen ,projecten en tarieven kun je terecht  bij dr. Elias Rinsampessy (e.rinsampessy23@outlook.com)  (06-53760152).

Wilt u het werk van Muhabbat ondersteunen dan kan dat via het volgende gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen (Vergeet bij bestellingen niet je naam en adres te vermelden)

Onze Kernbegrippen zijn:

 • Empowerment
 • Coaching
 • Ondersteuning
 • Interculturalisatie
 • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”