Column: 

Dr. Elias Rinsampessy, cultureel en sociaal antropoloog

 

 

 

Cultureel Erfgoed:

 

Onder Cultureel Erfgoed wordt verstaan wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Door contact met dit Erfgoed krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd moet hebben. Een vorm van historisch besef en inzicht dus.

Cultureel Erfgoed is van belang voor de identiteit van de samenleving.

Google ik even verder dan krijg ik een volgende definitie . De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland bijvoorbeeld, is verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.

Op de keper beschouwt is de term Molukse Cultureel Erfgoed ten dele toepasbaar op de huidige discussie, namelijk die van het ‘bewaarde’ materiaal van (vrij recente) Molukse generaties. Belangrijker nog is wat wij structureel aan de term Moluks Cultureel Erfgoed mee willen geven.

Het is belangrijk dat wat door vorige generaties is gebouwd en is gemaakt en wat nu een monumentale of museale waarde heeft, behouden blijft. Kennis hiervan over te dragen naar huidige generaties is essentieel, zodat zij een beeld kunnen krijgen van het verleden en daarmee hun historisch besef kunnen ontwikkelen. De discussie daarover is daarom goed en belangrijk.

Als antropoloog zou ik kiezen voor een meer structurele en geïntegreerde aanpak van de term Moluks Cultureel Erfgoed en deze deel uit laten maken van de Molukse culturele educatie. De aanpak van nu is vrij ad hoc en nog te weinig doordacht er dient een fundamentelere aanpak te worden gekozen, waardoor het begrip ingebed wordt in de Molukse cultuur en onder Molukkers in Nederland.

Tegen die achtergrond is Moluks Cultureel Erfgoed minder afhankelijk van subsidies, maar zal het deel uitmaken van de algemene identiteit van Molukkers en ingebed zijn in ons dagelijks leven. Daar moeten we naar toe en is er van een hype geen sprake meer!!!

Muhabbat

Postbus 447

6500 AK Nijmegen

06-53760152 www.muhabbat.nl/e.rinsampessy23@outlook.com

 

ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:
Empowerment
Coaching, Ondersteuning
en Interculturalisatie.

Eigen kracht en eigen regie


Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht.

Empowermend en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.


WIJ BIEDEN:
“Onze kwaliteit binnen Uw handbereik”