Kunst, Cultuur & Educatie

De verankering van de sociale positie van etnische minderheden in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking houdt zich op de een of andere manier met kunst en cultuur bezig. Kunst en cultuur binnen de Molukse gemeenschap is meestal wel latent aanwezig en begint de laatste decennia wat explicieter naar buiten te komen. Kunstuitingen, folklore zoals de tjakalele, de menari beginnen geleidelijk aan meer diepgang te krijgen in haar uitingsvormen en expressie. Steeds meer wordt de richting gekozen van explicitering van kunst en cultuur door middel van literatuur en andere kunstvormen. Gelukkig komt met de opkomst van de derde generatie Molukkers ook andere vormen van kunst zoals fotografie, design, beeldhouwwerk, mode , literaire kunst en poezie soms gecombineerd met educatie steeds vaker naar voren. Stichting Muhabbat wil in dit kader op een historiserende wijze en vanuit een historisch perspectief aandacht besteden aan literatuur, kunst, cultuur, poëzie, theater, muziek. Muhabbat zal de komende jaren  vooral aandacht besteden aan kunst & literatuur bij migranten groepen, in het bijzonder Molukkers.

Vanuit een historiserende benadering en perspectief wordt getracht visies op kunst en educatie onder  migrantengroepen te ontwikkelen en bespreekbaar te maken. Muhabbat tracht op deze wijze een bijdrage te leveren aan kunst en educatie in migrantenkringen. Zij wil kunst & educatie een onderdeel laten zijn van de opvoeding, vorming en de versterking van de identiteit van etnische groepen in het algemeen, waarbij emancipatie een belangrijk sleutelbegrip is. 

 

 

In 2023 zal door middel van theater, muziek, film, poëzie , tentoonstellingen en het maatschappelijk debat de verankering expliciet worden gemaakt. In het kader van het Papedaproject is reeds in 2022 aandacht besteed aan het maken van pantuns en zijn er workshops over het maken van gedichten en pantuns ( gezongen Molukse gedichten) gegeven.

Publicaties: Portretten ontmoeten de Poezie

Drie generaties Molukkers ontmoeten elkaar in Woord en Beeld.

Djodjie Rinsampessy (samensteller) Debbie Kakisina (foto's) Stichting Muhabbat/Stichting Karang 2003

prijs: € 12,50 (incl.porti en adm.kosten) giro: NL53INGB00048 31 897 Muhabbat Dienstverlening Nijmegen 

 

 

De symbolische betekenis van het Papeda

 

 ‘Papeda’ heeft in een door de Stichting Muhabbat uitgevoerde project enerzijds de letterlijke betekenis van ‘het bereiden, het gereedmaken van de papeda voor een maaltijd en als het klaar is ‘het slurpen van de papeda’ met de daarbij behorende sauzen zoals tjolo tjolo, pinang kuning en asem pedis. Daarnaast heeft ‘papeda’ in dit project vooral een symbolische betekenis en wordt in dit project vooral gebruikt als metafoor. Het verwijst naar tradities, culturele, sociale, politieke symbolen en cultuurpatronen binnen de Molukse gemeenschap.

 

Educatie, scholing en vorming

 

Door middel van Educatie, Scholing en Vorming is in het project ‘Papeda’ aandacht besteed aan zowel materiële als immateriële aspecten van het cultureel erfgoed. Aandacht wordt besteed aan sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, Molukse, respectievelijk Maleise uitdrukkingen, Molukse pantuns (gedichten), Molukse spelletjes zoals patu-lele, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. 

Tegen die achtergrond heeft de Stichting Muhabbat twee boeken uitgegeven onder de titel 'Echte Molukkers slurpen papeda' Deel 1 en deel 2 

 

Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.Deel 1

De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland. Deel 1

Auteur: Dr. Elias Rinsampessy

 

is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. deel 1 Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.

 

Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.Deel 2

Cultuur,Identiteit en Verandering

Dr. Elias Rinsampessy (eindredactie)

 

is te bestellen door € 27,50 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. deel 2 Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.

Meer informatie kunt u krijgen bij: Elias Rinsampessy (06-53760152), mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of bezoek de website: www.muhabbat.nl

Voor informatie over : lezingen, workshops, gastcolleges, coaching, supervisie, advisering, bemiddeling en begeleiding, tarieven : e.rinsampessy23@outlook.com; e.rinsampessy@gmail.com of Dr. Elias Rinsampessy (06-53760152)  www.muhabbat.nl

 

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”