Kunst, Cultuur & Educatie

De verankering van de sociale positie van etnische minderheden in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking houdt zich op de een of andere manier met kunst en cultuur bezig. Kunst en cultuur binnen de Molukse gemeenschap is meestal wel latent aanwezig en begint de laatste decennia wat explicieter naar buiten te komen. Kunstuitingen, folklore zoals de tjakalele, de menari beginnen geleidelijk aan meer diepgang te krijgen in haar uitingsvormen en expressie. Steeds meer wordt de richting gekozen van explicitering van kunst en cultuur door middel van literatuur en andere kunstvormen. Gelukkig komt met de opkomst van de derde generatie Molukkers ook andere vormen van kunst zoals fotografie, design, beeldhouwwerk, mode , literaire kunst en poezie soms gecombineerd met educatie steeds vaker naar voren. Stichting Muhabbat wil in dit kader op een historiserende wijze en vanuit een historisch perspectief aandacht besteden aan literatuur, kunst, cultuur, poëzie, theater, muziek. Muhabbat zal de komende jaren  vooral aandacht besteden aan kunst & literatuur bij migranten groepen, in het bijzonder Molukkers.

Vanuit een historiserende benadering en perspectief wordt getracht visies op kunst en educatie onder  migrantengroepen te ontwikkelen en bespreekbaar te maken. Muhabbat tracht op deze wijze een bijdrage te leveren aan kunst en educatie in migrantenkringen. Zij wil kunst & educatie een onderdeel laten zijn van de opvoeding, vorming en de versterking van de identiteit van etnische groepen in het algemeen, waarbij emancipatie een belangrijk sleutelbegrip is. 

In 2022 zal door middel van theater, muziek, film, poëzie , tentoonstellingen en het maatschappelijk debat de verankering expliciet worden gemaakt.

Publicaties: Portretten ontmoeten de Poezie

Drie generaties Molukkers ontmoeten elkaar in Woord en Beeld.

Djodjie Rinsampessy (samensteller) Debbie Kakisina (foto's) Stichting Muhabbat/Stichting Karang 2003

prijs: € 12,50 (incl.porti en adm.kosten) giro: NL53INGB00048 31 897 Muhabbat Dienstverlening Nijmegen 

Voor informatie over : lezingen, workshops, gastcolleges, coaching, supervisie, advisering, bemiddeling en begeleiding, tarieven : e.rinsampessy@gmail.com; e.rinsampessy@muhabbat.nl of Dr. Elias Rinsampessy (06-53760152) en/of Djodjie Rinsampessy www.muhabbat.nl

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”