Muhabbat internationaal

De Muhabbat Foundation is een non-profit organisatie, die op een ondernemende wijze gebruik maakt van  antropologische en sociaal-economische benaderingen om problemen van armoede op te lossen. We willen bewijzen dat sociaal en menselijk kapitaal  in combinatie met adequate dosering van financiele ondersteuning en grote doses van zakelijk inzicht kunnen leiden tot  bloeiende bedrijven. Bedrijven,  die een belangrijke bijdrage kunnen leveren om grote aantallen armen te stimuleren om op eigen kracht hun sociale, politieke  en economische zelfstandigheid te kunnen realiseren en te bestendigen. Onze investeringen richten zich op het leveren van betaalbare, kritische goederen en diensten - zoals gezondheid, water, huisvesting, onderwijs, welzijn, community empowerment en energie - door middel van innovatieve, op de gemeenschap  -en marktgerichte aanpak, waarbij participatie en emancipatie sleutelbegrippen zijn.

Arme mensen zoeken waardigheid, geen afhankelijkheid. We proberen om mensen in staat te laten zijn om hun eigen problemen  en hun ambities op de lange termijn op te lossen en te realiseren. Marktconforme benaderingswijzen in samenhang met emancipatorische processen kunnen ertoe bijdragen  een deel van de oplossing te zijn voor het grote probleem van de armoede. Het andere deel is de community-based 'empowerment', waarin solidariteit bevordert en ingebed is in de gemeenschap.

We zijn er van overtuigd,  dat de gemeenschap empowerment en baanbrekende ondernemers uiteindelijk de oplossingen voor de armoede en de economische groei van de lokale bevolking en de gemeenschap zullen vinden.

De Muhabbat Foundation vindt ook haar inspiratie in de benaderingswijze van Dambisa Moyo, een Zambiaanse econoom.

De doelstellingen van  Muhabbat zijn  in dit kader :

1 Informeer de Nederlanders, in het bijzonder de Molukse samenleving over ontwikkelingen  in Indonesië in het algemeen en de Molukken in het bijzonder . Belangrijke thema's zijn  ondernemerschap, internationale samenwerking , duurzame ontwikkeling, onderwijs en sociaal welzijn, gezondheidszorg, kunst & cultuur, landbouw, visserij, veeteelt en handel en toerisme. We zijn ervan overtuigd dat stedelijke veranderingsprocessen in perspectief gezet dienen te worden van emancipatie en integratie van de verschillende gemeenschappen, in het bijzonder voor de hele Molukse regio.

2. uitbreiding naar bovengenoemde ontwikkeling stimuleren activiteiten zoals:

- Duurzame projecten op het gebied van onderwijs en economie, de gezondheidszorg, de landbouw, veetteelt en de visserij op verschillende niveaus.

- Het aanmoedigen van samenhangende samenwerking tussen de betrokken personen / organisaties in Indonesie, met name op de Molukken en de entrepreneurship in Nederland en Europa.

3 Een ‚Äč‚Äčoptimale samenwerking te  organiseren tussen universiteiten, beroepsonderwijs. ROC's en organisaties in het MKB kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van  Molukse gemeenschappen op de Molukken. 

De beoogde effecten zijn:

1 aanmoediging van  ondernemerschap tussen Molukkers in Nederland en Molukkers op de Molukken.

2 aanmoediging van de communicatie tussen de Molukkers in Nederland en Indonesië, in het bijzonder de Molukken.

3 Realisatie van partnerschappen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, visserij, veeteelt, handel en toerisme.

4 Het organiseren van seminars en het realiseren van gezamenlijke publicaties met betrekking tot bovengenoemde gebieden.

5 Realisatie van en het hebben van een leerstoel aan een universiteit gericht op de relatie van samenwerkingen tussen Molukkers in Nederland, Indonesië en de Molukkers op de Molukken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, veeteelt  en visserij. kunst & cultuur kan een belangrijke stap zijn.

verdere informatie: dr. Elias Rinsampessy (06-53760152) e. rinsampessy@muhabbat.nl of e.rinsampessy23@outlook.com (zie ook) www.muhabbat.nl

Ondersteun het werk van Muhabbat Dienstverlening door uw gift te storten op giro: NL53INGB0004831897 MUhabbat Dienstverlening te Nijmegen.

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik”