Column “Van Barak tot Hypotheekvilla”

Cultuur is dynamisch en mensen maken cultuur

Op 9 november 2013 heeft Muhabbat haar 40 ste verjaardag gevierd met een mini-symposium en de presentatie van het boek  “Van Barak tot Hypotheekvilla” met de ondertitels “Revitalisering van Molukse wijken “”Semangat Baru” ”Inspirerend Ondernemen.

Een hele mond vol, maar ik zal in de 5 minuten, die ik ter beschikking heb op deze  bijeenkomst van “Maluku Experience”, een Moluks cultureel café het een en ander toelichten. Bent u geïnteresseerd dan kunt u natuurlijk het boek kopen en lezen en in uw eigen kring het debat en een gedachtewisseling tot stand brengen.

Bij Revitalisering van wijken in het algemeen wordt veelal gedacht aan de fysieke kant van het woord revitalisering, namelijk aan stenen en aan gebouwen en vernieuwing van stadswijken, buurten etc... De titel van het boek “Van Barak tot Hypotheekvilla” roept wel die associatie op. Het refereert naar de fysieke ruimte en naar gebouwen, maar deze uitdrukking wordt slechts gebruikt als metafoor, omdat fysieke ruimte  anders gezegd stenen en gebouwen onmiddellijk tot de verbeelding van mensen spreken.

Want zegt u zelf als we over “Barak “hebben dan denkt u toch niet onmiddellijk aan “cultuur” of wel soms. Als u dat kunt dan bent u echt snel van begrip. Ik had dat in eerste instantie niet. Dit geldt natuurlijk ook voor het woord “Hypotheekvilla” dan denkt u allereerst aan een mooi  gebouw en geld en een mogelijke schuld nietwaar en niet aan “cultuur of iets sociaals”, laat staan culturele en sociale verandering en nog minder over een begrip als segregatie of sociale cohesie, simpeler gezegd aan overbruggen en verbinden van menselijke relaties.

Toch is dit wel de opzet van het boek . Doordat stenen en gebouwen , anders gezegd, doordat “Barakken” en “Hypoheekvilla’s” u tot de verbeelding  spreken geven zij u tegelijkertijd handvaten aan om het gebruik van de metafoor “Van Barak tot Hypotheekvilla” te hanteren. U wordt door dit boek geloodst om achter de schermen te kijken van welke ontwikkelingen vinden  plaats of hebben plaatsgevonden in de Molukse gemeenschap. Vanaf het moment dat zij in barakken woonden in de verschillende Molukse woonoorden en later in  de Molukse wijken, specifiek voor hen gebouwd,  gehuisvest werden en uiteindelijk zelf hun weg gevonden hebben naar allerlei vormen van verspreide huisvesting in de Nederlandse multiculturele samenleving. Deze processen van participatie, emancipatie en integratie met allerlei culturele en sociale veranderingen , die hiermee gepaard gaan worden in het boek “Van Barak tot Hypotheekvilla” beschreven. Eén van de resultaten van deze processen van verandering is dat op dit moment meer dan twee derde van de Molukkers buiten de Molukse wijken woont. Wat betekent dit voor de Molukse cultuur en haar identiteit?

In enkele decennia is de Molukse gemeenschap zowel wat betreft cultuur, sociaal-maatschappelijke positie, rechtspositie concreet vertaald in termen wonen, werken, beroep, opleiding en inkomen erg gedifferentieerd geworden, anders gezegd de Molukse gemeenschap is sterk veranderd.

Vragen, die zich dan voordoen zijn dan: “Kan de Molukse identiteit en cultuur bestaan zonder de Molukse wijken?” . Wat betekent de uitspraak “We moeten de Molukse wijken behouden”, terwijl tweederde van de Molukkers buiten de wijken wonen . De Molukkers zijn, op de Surinamers na, de bevolkingsgroep in in Nederland met het meeste aantal gemengde huwelijken? Wat is de Molukse cultuur en identiteit dan nog waard kun je je dan afvragen.

In “ Van Barak tot Hypotheekvilla” laten we aan de ene kant zien ontwikkelingsprocessen binnen een aantal Molukse wijken. Hoe Molukkers en Molukse organisaties worstelen met het organiseren en het versterken van de eigen kracht in verschillende Molukse wijken, tegelijkertijd laten we zien dat belangrijke collectieve normen en waarden zoals kehormatan, persaudaraan, masohi, muhabbat   getransformeerd kunnen worden naar nieuwe contexten als je bereid bent ‘out of the box” te denken en te handelen aan de hand van voorbeelden van enkele tweede en derde generatie ondernemende Molukkers, die hun kijk op allerlei zaken te laten zien.

Als antropoloog ben ik nog steeds van mening en daar sta ik gelukkig niet alleen in , dat cultuur een dynamisch begrip is en dat mensen cultuur maken. Mensen kunnen en zijn er toe in staat vorm en inhoud te geven aan het begrip cultuur. Er zijn duidelijke processen van individualisering aan de gang en dat hoeft niet altijd negatief te zijn. De kracht is, een adequate balans te vinden tussen het collectief denken waar velen van ons vandaan komen, kwamen  en het individueel denken te vinden. Descartes stelt, ik denk dus ik besta en de Ubuntu- Afrikaanse  methode stelt net als vele Molukse culturele en sociale  symbolen zoals Muhabbat, Masohi, Kebangsaan, Persaudaraan  “ Ik ben omdat wij zijn”  Een synthese van deze beide benaderingswijze lijkt mij een adequate balans van de Molukse identiteit en cultuur in de Nederlandse multiculturele samenleving.

Ik eindig dan ook met de stelling dat indien Molukkers het belangrijk vinden dat de Molukse wijken bijdragen tot de ontwikkeling en de versterking van de Molukse identiteit dan dienen zij zelf het initiatief te nemen om de Molukse wijken in te bedden in de Nederlandse multiculturele omgeving.

Dr.Elias Rinsampessy

 

 

Het boek “Van Barak tot Hypotheekvilla”  (pagina’s 400 , inclusief foto’s) Revitalisering van Molukse wijken, “Semangat Baru”en Inspirerend Ondernemen”.  dr. Elias Rinsampessy (red.) andere auteurs  Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, Drs. Emile Hitijahubessy, Drs. David Rinsampessy . Ook zijn er enkele gedichten opgenomen van Djodjie  G.A. Rinsampessy

Het boek is te verkrijgen door € 20,-- te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen.

Vergeet niet je adres en naam volledig te vermelden!!!

Je naam en adres kun j e-mailen naar e.rinsampessy@muhabbat.nl of e.rinsampessy23@outlook.com (06-537 60 152) zie ook www.muhabbat.nl

ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:
Empowerment
Coaching, Ondersteuning
en Interculturalisatie.

Eigen kracht en eigen regie

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht.

 


WIJ BIEDEN:
“Onze kwaliteit binnen Uw handbereik”