'Echte Molukkers slurpen papeda' dr. Elias Rinsampessy

€ 30,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

De symbolische betekenis van het Papeda

 

 ‘Papeda’ heeft in een door de Stichting Muhabbat uitgevoerde project enerzijds de letterlijke betekenis van ‘het bereiden, het gereedmaken van de papeda voor een maaltijd en als het klaar is ‘het slurpen van de papeda’ met de daarbij behorende sauzen zoals tjolo tjolo, pinang kuning en asem pedis. Daarnaast heeft ‘papeda’ in dit project vooral een symbolische betekenis en wordt in dit project vooral gebruikt als metafoor. Het verwijst naar tradities, culturele, sociale, politieke symbolen en cultuurpatronen binnen de Molukse gemeenschap.

 

Educatie, scholing en vorming

 

Door middel van Educatie, Scholing en Vorming is in het project ‘Papeda’ aandacht besteed aan zowel materiële als immateriële aspecten van het cultureel erfgoed. Aandacht wordt besteed aan sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, Molukse, respectievelijk Maleise uitdrukkingen, Molukse pantuns (gedichten), Molukse spelletjes zoals patu-lele, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. 

Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.
De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland. Deel 1
Auteur: Dr. Elias Rinsampessy
 
is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.
Meer informatie kunt u krijgen bij: Elias Rinsampessy (06-53760152), mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of bezoek de website: www.muhabbat.nl