000 van Barak tot Hypotheekvilla

€ 20,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

In het boek "Van Barak tot Hypotheekvilla" beschrijft Elias Rinsampessy de ontwikkelingen en veranderingsprocessen in verschillende Molukse wijkgemeenschappen in de provincie Gelderland. Zijn stelling is, indien Molukkers het belangrijk vinden dat de Molukse wijken bijdragen tot de ontwikkeling en de versterking van de Molukse identiteit dan dienen zij zelf het initiatief in handen te nemen om de Molukse wijken in te bedden in de Nederlandse multiculturele omgeving. Hij besteedt aandacht aan de betekenis van Molukse familie- en gezinsstructuren en veranderende opvoedingspatronen in Molukse wijkgemeenschappen. Hij gaat in op ontwikkelingen in de Molukse lokale welzijnsstichtingen, de rol van Molukse vrouwen, de opkomst van de derde generatie Molukkers, de onderwijssituatie van Molukse jongeren en de toename van gemengde huwelijken en bi- culturele relaties onder Molukkers. Daarnaast beschrijft hij hoe het is gesteld met de zorg voor Molukse ouderen en de relaties tussen 'draagkracht en draaglast'onder Molukse mantelzorgers.

Emile Hitijahubessy levert aan deze discussie een bijdrage door een vergelijking te maken van twee Molukse gemeenschappen in de provincie Utrecht. Onder de titel "Arumbai aan de Vecht" beschrijft hij enkele aspecten van de gemeenschapsontwikkeling in de Molukse wijkgemeenschappen Breukelen en Maarssen. Terugblikkend in de tijd kan gesteld worden dat beide Molukse gemeenschappen in feite een aparte ontgwikkeling hebben doorgemaakt, ieder met een eigen dynamiek. Door de samenvoeging vallen beide Molukse gemeenschappen binnen de nieuw gevormde gemeente Stichtse Vecht.

Erna Pfaff-Pesulima heeft in haar interviews getracht een beeld te geven van de verschillende generatie Molukkers in Nederland: jong en oud, professional, ondernemer, artiest en wetenschapper. Boeiend om de mens te zien achter de ambitieuze professional, de artiest en de ondernemer en omgekeerd. Hieruit blijkt ook dat anno 2013 er vele 'soorten'Molukkers zijn. Zij die uit gemengde huwelijken voortkomenreageren daar wat genuanceerder over zoals:'Ik wil gezien worden als mens'. In verband hiermee zei een geinterviewde: "Over 75 jaar is de cultuur in Nederland lichtbruin, of donkerblank en daar gaan ook Molukse culturele elementen in mee. "Een opmerking die ook al gemaakt werd in het boek "Tussen adat en integratie", over vijf generaties Molukkers, dat in 2008 van Muhabbat verscheen.

Elias Rinsampessy & David Rinsampessy hebben in hun artikel Bahu Membahu "Overbruggen en verbinden"getracht inzicht te geven in de positie van Molukse jongeren van de derde generatie tegen de achtergrond van veranderende familie- en opvoedingsrelaties en reguliere Nederlandse hulpverlening. Via de Ontwikkeling Stress, Coping en Support Lijst -Molukse Adolescenten (SCSL-MA) tracht David Rinsampessy een transformatie te maken van deze methode van hulpverlening naar de situatie van Molukse jongeren.

Djodjie Rinsampessy schrijft voor deze publicatie een gedicht getiteld "Semangat Baru. De gedichten " 3e Generatie"en "Ouderlijk Huis"zijn ook in deze bundel opgenomen.

In het boek "Van Barak tot Hypotheekvilla" zijn ook opgenomen enkele interviews met Marcel Melissen, Manager wonen van woningbouwcorporatie SCW, Frank van Rooijen, wethouder wonen, onderwijs en educatie van de gemeente Overbetuwe en ervaringen van Yulis Patty en Marthen Pattipeilohy (HMIN), Nyong Manuputty (Natsepa), Meno Nanarjain, Daniel Tomatala en Ruud Oostendorp (Mamana, HPGM), die met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn.

 

Het boek is verkrijgbaar door € 20,-- te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Van Barak tot..(Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden)

www.muhabbat.nl