009 Rumah-Tua

€ 5,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

In Rumah-Tua (letterlijk: 'het ouderlijk huis') wordt inzicht gegeven in de woon- en leefsituatie van Molukse ouderen in de gemeente Barneveld. Belangrijke aandachtspunten in het onderzoek zijn: de feitelijke en gewenste huisvesting, de gezondheidsbeleving, de gezinssituatie en de verschillende vormen van communicatie tussen ouders en kinderen. Ook is ingegaan op de wensen van ouderen met ebtrekking tot hulpverlening en vormen van recreatie. Tenslotte is aandacht besteed aan de rol van de mantelzorg en het netwerk van algemene voorzieningen (waaronder thuiszorg, wijkverpleging enz..)

 

 

Auteurs: Dr. E.J. Verhagen & Dr. E. Rinsampessy

@ 1994 Muhabbat

 

Het boek is te bestellen via Muhabbat Dienstverlening giro: NL53INGB00048 31 897 Nijmegen o.v.v. Rumah Tua, woon- en leefsituatie Molukse ouderen in Barneveld (Vergeet niet je naam en  adres te vermelden)