Tussen Adat en Integratie

€ 20,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Tussen Adat en Integratie
"Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse aarde"
dr. E. Rinsampessy (red.)

€ 20,00 (incl.porti en adm.k) (m.i.v. 1 januari 2018)
(326 pp.)

Tussen Adat en Integratie. Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse aarde.
Andere auteurs :
drs. Emile Hitijahubessy
drs. Tijmen van ' t Foort
dra. Francy Leatemia-Tomatala
Mevr. Erna Pfaff- Pesulima
Mevr. Fero Pentury
Dhr. Djodjie Rinsampessy
drs. Hans Voutz
William Leiwakabessy
dhr. Pieter Pesulima
Seraya Jaïr Pattipeilohy
Irene Leuwol
Simeon Rinsampessy

Het boek 'Tussen Adat en Integratie' behandelt hoe Molukkers in de loop van de tijd zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. ‘In dit boek hebben we getracht het verhaal van de Molukkers een gezicht te geven: hoe heeft de Moluks-Nederlandse identiteit zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? In welke mate zijn Molukkers opgegaan in de Nederlandse samenleving? In welke mate zijn ze zichzelf gebleven en hebben zij zich geëmancipeerd en geïntegreerd in de Nederlandse multi-culturele samenleving?’ ( 326 blz.)
De bijdragen zijn geschreven vanuit de binnen Muhabbat opgebouwde expertise op het gebied van, onder meer, het maatschappelijk werk, het sociaal-cultureel werk, het kerkelijk werk, de ouderenzorg en de psycho-sociale hulpverlening.

Een greep uit de onderwerpen:
Drs. Francy Leatemia-Tomatala:
"Tussen Adat en individuele emancipatie van Molukkers"
Drs. Tijmen van het Foort:
Veranderingen in de RMS-Politiek van 1950-2008.
Seraya Pattipeilohy:
Adat als levenswijze en als identificatiemodel.
Djodjie Rinsampessy:
" Veranderen doe ik zelf".

Dr. Elias Rinsampessy en Irene Leuwol :
De dynamiek van gemengde huwelijken en gemengde relaties.
Dr. Elias Rinsampessy en Hanny Sabandar:
Balas orang tua punja tjapai. Veranderende beelden en opvattingen in de zorgplicht onder Molukkers in Nederland.
Dr. Elias Rinsampessy en Pieter Pesulima:
Interculturele verbeeldingskracht en vertrouwen."Psychosociale hulpverlening aan Molukse hulpvragers."

Drs. Emile Hitijahubessy:
Molukkers en Etnisch Ondernemerschap.
Erna Pfaff-Pesulima:
Interviews met maatschappelijke succesvolle Molukkers.

Redacteur Elias Rinsampessy benadrukt in zijn inleiding en slotbeschouwing dat ‘integratie zeker geen lineair proces, met volledige assimilatie als einddoel, is. Verschillende generaties Molukkers in Nederland hebben ieder op hun eigen wijze een balans trachten te vinden tussen culturele eigenheden, aanpassing aan en emancipatie in de Nederlandse omgeving. We hebben gezien dat hun identiteit voortdurend in ontwikkeling is geweest, zonder echter ooit (helemaal) verloren te gaan.’

Deze conclusie steunt op twaalf bijdragen: twee inleidende beschouwingen, acht stukken over politieke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, een stuk over Moluks ondernemerschap en ter afsluiting zeven portretten van ondernemende Molukkers.

Tussen Adat en Integratie
"Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse aarde"
Muhabbat, Nijmegen 326 blz.

Het boek is verkrijgbaar door € 20,-- te storten op gironummer: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Tussen Adat en Integratie (Vergeet bij betaling niet je naam en adres te vermelden)
www.muhabbat.nl ( U krijgt hierbij het jubileumbundel van Muhabbat als symbool van cultureel erfgoed gratis bij)