010 Ds. Herman Supusepa

€ 12,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Ds. Herman Supusepa (1919-2000) was een van de belangrijkste kerkelijke leiders van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Hij was als predikant van mening, dat geloof gepaard moet gaan met goede werken. Als je dat doet, dan vervul je als mens het grote gebod van God, dat Christus ons geleerd heeft.stelde hij.

In essentie heeft wijlen ds. Supusepa zich vanaf zijn jonge jaren tot aan zijn overlijden op 5 februari 2000 met grote wilskracht en daadkracht zich ingezet voor, zoals hij het pleegde te noemen, het Molukse volk 'untuk bangsa'. Tegen de zojuist geschetste achtergrond is het vanzelfsprekend, dat wanneer je iets van het levensverhaal van ds. Hermanus Supusepa op papier zet, 'het doen en laten van een christen' een belangrijk thema is.  Hij is van mening, dat je als christen niet alleen je geloof moet belijden, maar het ook in de praktijk moet brengen. Bij hem komt daar nog bij, dat hij een sterk gevoel ontwikkeld heeft om te strijden tegen onrecht en onrechtvaaridgheid. Dat alles kenmerkt het levensverhaal van dominee Supusepa.

Hij was ook zeer actief in de opzet en de organsiatie van het Molukse welzijnswerk in de jaren '70, in het bijzonder de totstandkoming van de Stichting Tjandu, de Molukse instelling voor drughulpverlening. Ook was hij eind de jaren'70 en begin de jaren '80 actief als vice-voorzitter van de Stichting Muhabbat, de landelijke instelling voor het Moluks diaconaal-maatschappelijk werk. Begin 2000 werd zowel Tjandu als Muhabbat  opgeheven door het minsiterie van VWS, omdat de overheid van mening was dat Molukkers reeds geintegreerd was en dus geen hulp en geen subsidie meer nodig had. Tot aan zijn overlijdens was hij actief in de RMS-politiek. Hij participeerde in de Gerakan Maluku en hij gaf zijn visie over de ondersteuning van de RMS-strijd. 

Dominee Hermanus Supusepa was en is voor velen 'een markant persoon'in de geschiedenis van Molukkers. Zijn levensverhaal moet je gelezen hebben om een deel van de geschiedenis en de beleving van Molukkers in Nederland te begrijpen.

Auteur: dr. Elias Rinsampessy

prijs  € 12,50 (inc.porti en adm.kosten)

Betalingen: gironummer NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverleing o.v.v. Supusepa (Vergeet niet je adres te vermelden)

(zie ook www.muhabbat.nl)