011 Het pelaschap leeft voort

€ 12,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Centraal staan in dit boek de meningen van ouders en kinderen over het pelaschap uit zes verschillende gezinnen. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gezinnen waarvan beide ouders van Molukse komaf zijn en gezinnen waarvan een ouder Moluks is. Verder verschillen ze door hun etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging.

Het voortbestaan en de rol van het pelaschap en de invloed van het religieus geweld op de omgang tussen islamitische en christelijke pelaleden, zowel op de Molukken als in Nederland, krijgen hier de aandacht.

Terugblikkend op de discussie over het pelaschap geeft Elias Rinsampessy onder de titel : Het pelaschap leeft! Leve het pelaschap! een antropologische benadering van het pelaschap.

Ter ilustratie van een aantal onderwerpen die tijdens de gesprekken met de gezinnen naar voren zijn gekomen, geven de volgende mensen een toelichting. In een interview geeft Leonor Pattinasarany een uitleg op haar documentaire 'Pela gandong is dood.' Willem Renwarin geeft een beschrijving van de tea-bel, een bloed- en/of vriendschapsverbond. In zijn artikel gaat hij na inhoeverre de tea-bel als cultuursymbool nog leeft en aanwezig is binnen de Ewavse gemeenschap in Nederland. In een interview geeft imam Bapak Hadji Olong zijn visie ten aanzien van het pelaschap.

Auteur: Drs. Sylvia Huwae studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als specialisatie Cultuurpsychologie. Inmiddels is zij gepromoveerd tot doctor in de Sociale Wetenschappen.

U kunt het boekje ontvangen door  € 12,50 over te maken op gironummer: NL5300048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. Pelaschap leeft voort (Vergeet niet je adres te vermelden)