008 Omgaan met demente Molukse bejaarden

€ 7,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

In het traditionele denken is dementie een logisch gevolg van ouder worden, waaraan niets te doen valt. Dementie is tegelijkertijd een ziekte waarnaar het onderzoek in volle gang is. Voor autochtone gezinnen begint het met  leren om te gaan met aspecten van dementie. Daarentegen is sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het omgaan met dementie binnen allochtone groepen in Nederland nauwelijks voorhanden. Met name over Molukkers ontbreekt kennis op dit terrein (Verhagen & Rinsampessy 1994)

Deze stand van zaken is voor de Stichting Muhabbat aanleiding geweest om met een vooronderzoek te starten over dementie onder Molukkers. Gesprekspartners in dit vooronderzoek waren fucntionarissen van instellingen in het medische en psycho-sociale veld, die direct of indirect bij de zorg van demente Molukse bejaarden betrokken zijn.

'Omgaan met demente Molukse bejaarden'is een eerste verkenning over dementie onder allochtonen in het algemeen en onder Molukkers in het bijzonder.

Auteurs: Dr.E.P. Rinsampessy, Dr. E.J. Verhagen e.a.

 

Betalingen via: gironummer:  NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen o.v.v. dementie (Vergeet niet je naam en adres te vermelden)