'Echte Molukkers slurpen papeda'

€ 30,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Deel 1: Het boek “Echte Molukkers slurpen papeda”, De dynamiek van Molukse sociale en culturele symbolen in Nederland, wil hieraan een bijdrage leveren.
Het boek bestaat uit drie gedeelten.
Een deel van het boek gaat over Cultuur, Molukse cultuur en samenlevingsvormen in algemene zin. Vervolgens is aandacht besteed aan Molukse families en personen hoe ze in Nijmegen zijn gekomen en hoe het nu gaat in Nijmegen en hoe ze naar de toekomst kijken. Ook Molukkers uit Cuijk, Twello en Helmond geven hun kijk op de betekenis van de Tanimbarese cultuur in Nederland en op de ontwikkeling van de Molukse identiteit in de Nederlandse multiculturele en multi-etnische samneleving.
Tenslotte wordt in het boek aandacht besteed aan specifieke onderdelen van de Molukse cultuur zoals het bereiden van de papeda en hoe je bepaalde sauzen, die bij de Papeda horen, kunt klaarmaken. Ook enkele onderdelen van het pelaschap en de Tea-Bel worden speciaal uitgelicht om inzicht te verschaffen in, hoe deze verwantschapsrelaties tot stand komen, evenals de betekenis van Molukse culturele – en sociale symbolen zoals Saamhorigheid, Respect en Eerbied ’Kehormatan’, de piring natzar ( het offerbord) en de balans tussen het individualisme en het collectivisme onder Molukkers tegen de achtergrond van de participatie en emancipatie van Molukkers in de Nederlandse multiculturele samenleving.
Papeda, het Molukse volksvoedsel is bijgeschreven in de Inventaris van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
 


Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’. Papedaboek Deel 1

De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland.

is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’ deel 1. Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.

 

Deel 1 van ‘Echte Molukkers slurpen papeda’ De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen, gaat over het gegeven dat mensen cultuur maken en dat daarom cultuur dynamisch is.

In deel 1 hebben we vooral interviews gevoerd met Molukkers uit verschillende Molukse wijkgemeenschappen en zijn we vooral ingegaan op de betekenis van cultuur en de dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen zoals ‘Kehormatan’ (respect en eerbied).