007 Het Pela-trouwverbod (uitverkocht)

€ 12,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Het Pela-trouwverbod

Het Pela-schap in discussie onder Molukse jongeren in Nederland.

Drs. Sylvia Huwae, psychologe

Het pelaschap is een van de cultuurvormen, die een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven van Molukkers in Nederland. In tegenstelling tot veel Molukkers op de Molukken houden bijna de hele Molukse gemeenschap zich strak, misschien wel te strak, aan de de gedragscode van het pelaschap. Het pelaschap is een onderdeel van het verwantschapssysteem binnen de Molukse cultuur, die in een aantal situaties leidt tot het verbod tot trouwen tussen leden van bepaalde dorpen op de Molukken. In dit boek behandelt Syliva Huwae enkele situaties van dit pelaverbod en beschrijft zij de achtergronden van verschillende soorten pela's. Door de pelarelgels kunnen Molukse jongeren verstrikt raken in de door de Molukkers zelf geweven netten van geboden en verboden en met de daaraan verbonden maatreglen. Dit komt vooral sterk naar voren bij het pela-trouwverbod. Het pelaschap roept gevoelens op van saamhorigheid, solidraiteit, wederzijdse ondersteuning en eenheid onder Molukkers. Echter, als het gaat om het pel-trouwverbod dan ontbreekt eenstemmigheid onder de ouderen. De jongeren raken hierdoor in verwarring. Vragen over reikwijdte van het trouwverbod en over de toepassing van de geslachtslijn kunnen opkomen bij jongeren voor wie het verbod niet duidelijk is en die een liefdesrelatie met een pela willen aangaan.

In dit boek geven (ex)pela-geliefden (jongeren die een liefdesrelatie met een pela hebben of hebben gehad) en niet -pela-geliefden (jongeren die geen liefdesrelatie hebben met een pelaverwantschao) hun meningen over het pelaschap en liefdesrelaties. 

Het boek is te bestellen bij Muhabbat Dienstverlening door € 12,50 over te maken op giro:NL53INGB00048 31 897 Nijmegen o.v.v. pela trouwverbod. (Vergeet niet je adres te vermelden)