003 Sombar Dalam Hidup " Waar culturele symbolen wringen in beleid en hulpverlening"

€ 12,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Onder de titel " Sombar Dalam Hidup" met de ondertitel " Waar culturele symbolen wringen in beleid en hulpverlening" hebben een aantal auteurs getracht hun visies, ervaringen, die zij in hun werkveld hebben opgedaanvast te leggen.

Zowel de titel " Sombar Dalam Hidup" als de ondertitel " Waar culturele symbolen wringen in beleid en hulpverlening" geven twee kanten aan van de medaille wanneer etnische groepen in het algemeen en Molukkers in het bijzonder participeren in de Nederlandse samenleving.

" Sombar Dalam Hidup" verwijst naar de positie van oudere Molukkers, die in de loop van hun leven zoveel ervaringen hebben opgedaan dat zij vanuit een stuk levenswijsheid de jongere Molukkers tot ondersteuning kunnen zijn. De jongere Molukkers daarentegen kunnen steunen op de levenswijsheid van de ouderen en op deze wijze hun voordeel mee doen.

De andere kant is dat het woord " sombar" schaduw betekent. Het woord schaduw kan op twee manieren worden opgevat. Schaduw in de zin van " die boom is schaduwrijk". Je geniet van de schaduw van die boom. Het kan ook betekenen " een verdrietig, tragisch" moment in je leven.

Sombar dalam hidup is in deze kontekst vooral gebruikt in de eerste betekenis.

Ook de ondertitel  " Waar culturele symbolen wringen" heeft twee kanten. Zowel in beleid en hulpverlening kan het werken met etnische groepen een verrijking betekenen voor Molukkers en Nederlanders. Dit betekent echter niet dat het altijd gemakkelijk gaat. Nederlandse instellingen (w.o. directie, staf en overige medewerkenden) moeten vaak hun eigen normen en waarden ter discussie stellen wil er sprake zijn van een daadwerkelijk dialoog en samenwerking op gelijkwaardig niveau.

(zie ook FB pagina Muhabbat en Muhabbat Foundation)

Onder redactie van Dr. Elias Rinsampessy, cultureel en sociaal antropoloog

U kunt in het bezit komen van dit boek door € 12,50 over te maken op: gironr: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. Boek Sombar )(Vergeet niet je adres te vermelden)