005 Molukse mantelzorg

€ 7,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Mantelzorg: dilemma's in de zorg en werk.

 

In Nederland is ongeveer een op de tien van de bevolking mantelzorger. Mantelzorger wordt meestal door de partner gedaan en relatief meer door vrouwen. Mantelzorg: de zorg voor een familielid of waarmee iemand een (sociale) relatie heeft, als die door ziekte of afgenomen mobiliteit hulpbehoevend is geworden. Mantelzorg is beslist geen vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest er voor, terwijl een mantelzorger zich vaak verplicht voelt om de zorg op eigen schouders te nemen. Mantelzorg wordt 'gewoon gegeven, maar wordt als emotioneel zwaar ervaren.

Door het individualiseringsproces binnen de Molukse gemeenschap en verschillende vormen van cultuurverandering is er binnen de Molukse gemeenschap sprake van een spanningsveld tussen de zorg voor ouderen door de kinderen en de eigen keuze van de kinderen voor werk en gezin. Bovendien maken Molukse mantelzorgers relatief weinig gebruik van mantelzorgondersteuning.

Deze brochure is een weergave van de ervaringen van de Molukse mantelzorgers, die bij het project 'Dagindeling Molukse mantelzorgers'zijn betrokken.

Auteurs: dr. Elias Rinsampessy en Hester Adriaans

U kunt het boekje ontvangen door € 7,00 over te maken op gironummer NL53 INGB 00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen: o.v.v. Mantelzorg: dilemma's in zorg en werk. (Vergeet niet je naam en adres te vermelden)