014 Mantelzorg en Werk

€ 7,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

U bent personeelsfunctionaris en uw zorg is het functioneren van mensen in een organisatie. De meeste tijd besteedt u aan de formele aspecten van arbeidsrelaties: contracten, arbeidsvoorwaarden, beoordelingsgesprekken. Maar het goed functioneren van mensen in een organisatie is niet alleen afhankelijk van formele arbeidsomstandigheden, ook de thuissituatie speelt een rol. In elke organisatie is er een groep mensen die probeert de zorg voor een ander te combineren met een formele functie, ook bij u.

Sommige mensen combineren zorg en arbeid zonder problemen. Maar dat lukt niet iedereen. Er zijn mensen die worstelen met het evenwicht tussen werk en zorg, zij ervaren 'zorgbelasting'. Zou u een werknemer met zorgbelasting herkennen? Wat zou u doen als u ermee te maken kreeg? Welke formele instrumenten hebt u tot uw beschikking? Voldoen deze instrumenten of zijn er andere mogelijkheden?

Stichting Muhabbat heeft een onderzoek uitgevoerd naar de zorgbelasting in een aantal sectoren in Nederland: zorg,welzijn, gemeente, provincies en eht bedrijfsleven. De informatie in deze brochure is gebaseerd op dit onderzoek en laat zien hoe personeelsfunctionarissen in de bovengenoemde sectoren met zorgbelasting omgaan. Beschouw deze informatie als een praktisch advies waarmee u uw voordeel kunt doen.

 

auteurs: Drs. Jan Hoogsteder en Ypie Veenstra

 

U kunt het boek bestellen door € 7,50 over te maken op: gironummer  NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen o.v.v. Mantelzorg en werk. (Vergeet niet je naam en adres te vermelden) e-mail: e.rinsampessy@muhabbat.nl