006 Tea - Bel

€ 12,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Tea-Bel: een cultuursymbool van etnische identiteit (over enkele bloed- en vriendschapsverbonden van de in Nederland wonende Keiezen).

 

De Tea-Bel is een (bloed)-broederschap, gesloten tussen fams/ubs en of dorpen en/of districten en/of eilanden en heeft als voornaamste doel: elkaar ondersteunen in kritieke situaties.

De Tea-Bel is een systeem van sociale relaties: het is een onderdeel van een cultuur, dat de mensen bij elkaar houdt. De Tea-Bel belichaamt de eenheid, (bloed)-broederschap, solidariteit, saamhorigheid en gelijkheid.

In dit werk wordt nagegaan inhoeverre de Tea-Bel als cultuursymbool nog leeft en aanwezig is binnen de Ewavse samenleving, hoe functioneel dit aspect nog is en welke veranderingen zich heben voorgedaan binnen dit cultuurverschijnsel.

 

Auteur: drs. Willem Renwarin Betalingen: Het boek is te verkrijgen door € 12,50,-- over te maken op gironr: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dientverlening Nijmegen o.v.v. Renwarin Tea-Bel (Vergeet niet je adres te vermelden)