' Echte Molukkers slurpen papeda' cultuur,Identiteit,Verandering deel 2

€ 27,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

 

Het boek Papedaboek deel 2 is te bestellen door € 27,50 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek deel 2 ’. Vergeet niet naam en adres te vermelden!

In deel 2 van ‘Echte Molukkers slurpen papeda’ hebben we verschillende schrijvers bereid gevonden vanuit hun eigen expertise en ervaring een bijdrage te leveren aan een zestal thema’s. Het is een rijke schakering van artikelen geworden, die ons verder kunnen helpen om in de praktijk van het dagelijks leven verder te werken en wellicht een nieuw beleid te ontwikkelen en te realiseren.

‘Echte Molukkers slurpen papeda’

Cultuur, Identiteit en Verandering. Deel 2 

 

 

Auteurs

dr. Elias Rinsampessy (eindred.)

Dolf Boeloerditty

Noah Fanoembi

José Imlabla

Drs. Francy Leatemia-Tomatala

Jan Munster

Christine Nanlohy LL.B

Jenny Rinsampessy-Timmer

Djodjie CA Rinsampessy 

Pede Saija

Carel Usmany

Drs. Nanneke Wigard

 

© Stichting Muhabbat 2023www.muhabbat.

12 Molukse schrijvers over belangrijke maatschappelijke thema's1) Papeda als symbool van het Moluks Cultureel Erfgoed 
2)Participatie en emancipatie Molukse vrouwen.
3) Onderwijs, Educatie en vorming , met bijzondere aandacht voor Molukse kinderen. Leren van het verleden en over het verleden. Pantuns maken en zingen.
4) De Tanimbarezen in Nederland en de Tanimbarese cultuur.
5) 'Akan Masih sakit' Over weggegeven Molukse kinderen. Uit liefde afgestaan, Serahkan, een didactische methode en transgenerationeel trauma's onder Molukkers .
6) Sociaal duurzame Molukse wijken, leiderschap en organisatieculturen