013 Saudara Bersaudara

€ 14,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

Dit boek is de handelseditie van de dissertatie/proefschrift van dr. Elias Rinsampessy.

 

Het beeld dat veel Nederlanders, inclusief de Nederlandse overheid van Molukkers hebben, is dat Molukkers zich isoleren van de Nederlandse samenleving. Molukse leiders zien het leven in een eigen woonwijk als een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de Molukse identiteit, waardoor het beeld van isolationisme wordt versterkt. In werkelijkheid is er echter in de afgelopen decennia van isolatie nauwelijks sprake. Steeds meer Molukkers gaan buiten de voor hen gebouwde woonwijken wonen, veel Molukkers trouwen of wonen samen met Nederlandse partners.

In dit boek geeft de auteur antwoord op vragen als: hoe ervaren vier generaties Molukkers het leven in Nederland, welke veranderingen en  ontwikkelingen doen zich voor bij een toenemende deelname aan de Nederlandse samenleving en welke verschillen bestaan er in de wijze waarop Molukkers zichzelf definieren als 'Molukkers'.

Het doel is inzicht te bieden in de ontwikkeling van de etnische identiteit onder de in Nederland wonende Molukkers. Volgens de auteur zal de betekenis van het veelgebruikte begrip Saudara Bersaudara (broederschap, verwantschap) onder andere een vorm van verbroedering symboliserend, veranderen. Voor het individu zal het een sterkere nadruk op maatschappelijke participatie gaan inhouden. Dr. Elias Rinsampessy geeft inzicht in de situaties van vier generaties Molukkers.

In deel I wordt vooral de probleemstelling, het theoretisch kader en de methode van onderzoek van het onderwerp beschreven. In deel II beschrijft dr. Rinsampessy de betekenis van de etnische factor in Molukse families. Zo behandelt hij de betekenis van het ' traditionele' gezinstype binnen de Molukse gemeenschap, de betekenis van gemengde huwelijken en biculturele relaties onder Molukkers. De dilemma's in culturele, sociale en politieke situaties en beschrijft hij in processen van residentiele concentratie, enculturatie van cultuursymbolen en intergenerationele mobiliteit. In deel III beschrijft hij de betekenis van Molukse religieuze organisaties, de dorps- en familiegenootschappen en de Molukse politieke belangenorganisaties en het radicaliseringsproces onder Molukse jongeren. Ook in dit deel komen het Moluks welzijnswerk, de positie van Molukse vrouwenorganisaties en de positie en de betekenis van Molukse intellectuelen aan de orde. Tenslotte beschrijft hij in deel IV de betekenis van etnische identiteit, enculturalite van cultuursymbolen en geografische mobiliteit in processen van cultuurverandering. 

 

 

Auteur: Dr. Elias Rinsampessy

Het boek Saudara Bersaudara Molukse identiteit in processen van cultuurveranderingen . € 14.50 (per ex.)  Bestellingen en betalingen via :gironr: NL53INGB00048 31 897 t.n.v. Muhabbat Dientverlening Nijmegen (Vergeet niet je naam en adres bij betalingen te vermelden) Het kan ook via de e-mail e.rinsampessy23@outlook.com