001 Tussen Adat en Integratie

€ 25,00

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

E. Rinsampessy (red.)
Tussen Adat en Integratie. Vijf generaties Molukkers wortelen en dansen op de Nederlandse aarde.  


De bundel 'Tussen Adat en Integratie' behandelt hoe Molukkers in de loop de tijd zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. ‘In dit boek hebben we getracht het verhaal van de Molukkers een gezicht te geven: hoe heeft de Moluks-Nederlandse identiteit zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? In welke mate zijn Molukkers opgegaan in de Nederlandse samenleving? In welke mate zijn ze zichzelf gebleven en hebben zij zich geëmancipeerd en geïntegreerd in de Nederlandse multi-culturele samenleving?’ (p. 329) De bijdragen zijn geschreven vanuit de binnen Muhabbat opgebouwde expertise op het gebied van, onder meer, het maatschappelijk werk, het sociaal-cultureel werk, het kerkelijk werk, de ouderenzorg en de psycho-sociale hulpverlening.

Redacteur Elias Rinsampessy benadrukt in zijn inleiding en slotbeschouwing dat ‘integratie zeker geen lineair proces, met volledige assimilatie als einddoel, is. Verschillende generaties Molukkers in Nederland hebben ieder op hun eigen wijze een balans trachten te vinden tussen culturele eigenheden, aanpassing aan en emancipatie in de Nederlandse omgeving. We hebben gezien dat hun identiteit voortdurend in ontwikkeling is geweest, zonder echter ooit (helemaal) verloren te gaan.’
Deze conclusie steunt op twaalf bijdragen: twee inleidende beschouwingen, acht stukken over politieke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, een stuk over Moluks ondernemerschap en ter afsluiting zeven portretten van ondernemende Molukkers.


Muhabbat, Nijmegen 2008 / 326 pp.

Het boek " Tussen Adat en INtegratie" is te verkrijgen door € 25,-- over te maken op giro:NL 53 INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen (vergeet niet uw naam en adres bij betaling te vermelden) zie ook www.muhabbat.nl