DVD Tussen Adat en Integratie

€ 7,50

Mail ons om te bestellen. e.rinsampessy@gmail.com

De DVD " Tussen Adat en Integratie" geeft een inkijk in drie verschillende generaties van Molukkers, hoe ze tegen de Adat, Geloof, Religie en Cultuur aankijken. Interessant om in bijeenkomsten van Molukse jongeren en Nederlandse jongeren te bespreken of in gesprekken tussen ouders en kinderen. 

Interessant ook om voor instellingen, besturen, trekkers van Molukse projecten De DVD " Tussen Adat en Integratie" met de ondertitel " Wie ben je om te zeggen dat ik Moluks ben", te bespreken.

 

De DVD is te verkrijgen door € 5,-- over te maken op gironummer : NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening te Nijmegen.

Voor meer informatie over lezingen, seminars, master classes of thema bijeenkomsten mail naar: e.rinsampessy@gmail.com of bel:06-53760152 .