Dr. Elias Rinsampessy

Dr. Elias Rinsampessy is sociaal en cultureel antropoloog. 
Hij is van Molukse komaf. Hij is opgegroeid in het Molukse ‘ Ambonnezenkamp ‘ Schattenberg’ 

Een eufemisme voor het doorgangskamp voor de joden in de 2e W.O. ‘ kamp Westerbork’. 
In dit kamp is hij naar de lagere school gegaan ‘ de school met den Bijbel’ , 

waar alleen Molukse kinderen op zaten. Daarna ging hij naar de MULO in Beilen. 

Na de MULO bezocht hij de middelbare school, het Menso Alting College in Hoogeveen.

Na zijn middelbare school ging hij aan de Universiteit van Nijmegen – de huidige Radboud Universiteit-

Sociale- en Culturele Antropologie studeren.

Na zijn studie heeft hij ruim 7 jaar gewerkt als docent en onderzoeker

op de Faculteit Culturele en Sociale Antropologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Dr.Elias Rinsampessy is de eerste doctor in de Sociale Wetenschappen van de 2e generatie Molukkers in Nederland.

 

In de jaren '70 is hij als studenten leider actief in de Molukse jongerenbeweging "Gerakan Pattimura". De Gerakan Pattimura kan worden gekenmerkt in de jaren '70 als een progressieve jongerenbeweging binnen de Molukse gemeenschap. De jongerenbeweging Gerakan Pattimura werkte aan een herformulering van de RMS-ideologie en plaatste het tegen de achtergrond van de emancipatiestrijd van de onderdrukte volkeren in de wereld. Zij pleiten dan ook voor een coalitie met de onderdrukte volkeren in Indonesia.  Vanuit de Universiteit organiseerde de Gerakan Pattimura in de jaren '70 Pattimura scholingen ten behoeve van Molukse jongeren in het Derde Wereld Centrum in Nijmegen. Molukse jongeren vanuit heel Nederland bezochten de sociale en politieke scholingen van de Gerakan Pattimura. Daarna werkte Elias Rinsampessy als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit - het huidige Radboud Universiteit.

Hij werd  directeur van de Stichting Muhabbat. Tot eind de jaren ’80 werkte Muhabbat , een landelijke diaconaal- maatschappelijk werk instelling met vijf maatschappelijk werkers,  als ‘ vliegende brigades’ door het hele land . Later werden deze maatschappelijk werkenden ‘ consulenten’ genoemd. Zij werden  geconcentreerd rondom enkele plaatsen zoals Tiel, Groningen, Barneveld, Moordrecht en Cuijk, verspreid over heel Nederland deden zij hun werk. Er werd in de jaren ’80 en de jaren ’90 ook al behoorlijk bezuinigd en Muhabbat werd o.a. door de druk van de bezuinigingen en de druk van de Nederlandse Overheid – in het bijzonder het voormalige ministerie van CRM, later VWS ‘ gedwongen’ het uitvoerend diaconaal- maatschappelijk werk los te laten en over te gaan naar een meer adviserende en begeleidende rol naar Nederlandse reguliere zorg en maatschappelijk werkinstellingen. De belangrijkste taak van Muhabbat werd het adviseren van Nederlandse instellingen om de toegankelijkheid van deze instellingen voor Molukse cliënten te bevorderen en te vergroten. In 2003 werd de structurele subsidie van de zijde van de Nederlandse Overheid helemaal stopgezet. Muhabbat heeft net als andere Molukse organisaties , zoals Tjandu (de drughulpverlening), Gabungan ( het Molukse opbouwwerk en sociaal cultureel werk) en Landelijk Ontwenningscentrum voor Molukkers (LOCM) , het Inspraak Orgaan Welzijn Molukkers , getracht de eigenheid van deze Molukse organisaties via bezwaarschriften, reorganisaties, gerechtelijke procedures te handhaven, maar het mocht niet baten. De afbouw van Molukse categorale organisaties werd realiteit. Inmiddels zijn bovengenoemde organisaties, inclusief de organisaties , die later opgericht werden zoals het Landelijke Steunpunt Educatie voor Molukkers (LSEM), ook ‘ ter ziele’ gegaan, vanwege stopzetting van subsidies. Ook het Moluks Historisch Museum (Museum Maluku-MUMA) werd de structurele subsidie stopgezet. MUMA raakte haar gebouw kwijt. Ogenschijnlijk heeft zij nog genoeg geld om het een ander van de grond te tillen (w.o. de realisatie van een bijzonder hoogleraarstoel voor Migratie en Cultuur) en het organiseren van allerlei lezingen en seminars.

Muhabbat heeft zich ondertussen getransformeerd naar een netwerkorganisatie met ‘ stand alone’ bureaus, die met elkaar samenwerken op het terrein van empowerment, adviseren, coaching en interculturalisatie. In deze samenwerking is bijgekomen de Pattimura Academie als belangrijk instrument om voor Educatie, Vorming en de Kennisoverdracht te bevorderen.

Muhabbat werkt vanuit de emancipatiegedachte. Dit proces van emancipatie dient te gebeuren van onderop , vanuit de Molukse gemeenschappen. Hiervoor zetten de professionals van Muhabbat hun deskundigheid in op het terrein van empowerment, coaching, adviseren en interculturalisatie en in het bijzonder de kennis van organisaties, organisatiestructuren en interpersoonlijke – en intergroepsverhoudingen binnen Molukse gemeenschappen..Structurele subsidie ontvangt zij niet, maar werkt vooral projectmatig. Zij werkt vanuit de gedachte van het professionaliseren van mensen en het leren in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

 

Rinsampessy heeft in zijn actieve loopbaan verschillende functies gehad. Hij werd ombudsman voor alle minderheden in Nijmegen. Daarna vervulde hij de functie van procesmanager multiculturele samenleving van de gemeente Nijmegen. In deze functie initieerde hij verschillende ontwikkelingen in de gemeente Nijmegen op het terrein van zorg ‘ de kleur van de zorg’ , ‘ kleurrijk personeelsbeleid’ . Hij doceerde ‘Organisatieverandering, Organisatie ontwikkeling, Bedrijfsvoering en Intercultureel Management’ aan de master opleiding ‘Master of Education’ van de studierichting Pedagogiek aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. Rinsampessy was lid van de Raad van Toezicht van Tandem in Nijmegen, lid van de Raad van Toezicht van Cultura in Ede en lid van de WMO-Raad van de gemeente Lingewaard. Op dit moment is hij voorzitter van de Vereniging van Hoogopgeleide Molukkers (PKTM) en voorzitter van de Pattimura Academie. Daarnaast heeft hij meerdere wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij was een van de eerste Molukse jongeren, die een boek schreef over ‘De mogelijke gronden van agressie onder Molukse jongeren’ (1975), In 1992 promoveerde hij tot doctor in de Sociale Wetenschappen. Hiervoor schreef hij zijn proefschrift: Saudara Bersaudara ‘Molukse identiteit in processen van cultuurverandering’. 

 
Als antropoloog en directeur van Muhabbat zet hij zich nog steeds in voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Onder zijn redactie verschenen boeken als 'Emancipatie van Molukkers in het Onderwijs en het Welzijnswerk (1984)(uitverkocht) ;  Sombar Dalam Hidup' Waar culturele symbolen wringen in beleid en hulpverlening' (1988) “ Balas orang tua punja tjapai” ‘ Zorgplicht , een culturele erfenis??? (2003); ‘Tussen Adat en Integratie: Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse Aarde’ (2008) , en ‘Van Barak tot Hypotheekvilla: Revitalisering van Molukse wijken in multiculturele buurten ‘Semangat Baru’ en Inspirerend Ondernemen’ (2013). De laatste twee boeken van Elias Rinsampessy zijn 'Echte Molukkers slurpen papeda' De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen' Deel 1 en 'Echte Molukkers slurpen papeda' Cultuur, Identiteit ,Verandering' Deel 2, waarvan hij de eindredactie heeft. (2023) . Al deze boeken zijn via Muhabbat te bestellen . (via Muhabbat te bestellen zie w.w.w.muhabbat.nl)(zie ook verder bij boeken van Muhabbat)

Zijn proefschrift is op dit moment nog verkrijgbaar voor de prijs van € 14,50 per exemplaar. Zie voor bestellingen en betalingen www.muhabbat.nl of de Facebook pagina van Muhabbat of deze FB pagina. of maak € 14,50 over op giro:NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. proefschrift Saudara Bersaudara. ( Vergeet niet je naam en adres te vermelden)

Het boek ‘Echte Molukkers slurpen papeda’.
De dynamiek van Molukse culturele en sociale symbolen in Nederland.
is te bestellen door € 30,00 (inclusief porto- en administratiekosten) over te maken op gironummer: NL53 INGB 0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening o.v.v. ‘Papeda boek’. Vergeet niet naam en adres te vermelden! Vermeld ook je goede postcode.
Meer informatie kunt u krijgen bij: Elias Rinsampessy (06-53760152), mailen naar e.rinsampessy23@outlook.com of bezoek de website: www.muhabbat.nl
 
 
Succes en veel leesplezier.

 

Perkembangan Pimpinan Pri Badi, Organisasi dan Masjarakat (PPOM).

Met de PPOM breng je als  manager en/of leidinggevende je persoonlijk leiderschap naar een volgend niveau.
Het programma is erop gericht jouw effectiviteit als leider op korte termijn te vergroten

 

 

Het principe van " Saudara Bersaudara" ( Elias Rinsampessy(1992)) : Een balans tussen " Ik denk dus ik besta"  (Descartes) en " Ik ben, omdat wij zijn"(Ubuntu)

 

 

Onze Kernbegrippen zijn:

  • Empowerment
  • Coaching
  • Ondersteuning
  • Interculturalisatie
  • Eigen regie en eigen kracht.

Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht. Empowerment en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.

Wij bieden:
“kwaliteit binnen Uw handbereik