Djodjie Rinsampessy

Djodjie C.A.Rinsampessy is geboren in hetkamp Schattenberg (Westerbork,Drenthe) met een Moluks-Timorese achtergrond. Hij is actief als dichter/voordrachter,organisator en uitgever.Als dichter heeft hij een aantalbundels op zijn naam staan. Bekend zijn o.a. ' Begitu Sadja/Zomaar'(1996) en ' Zonder Spelregels/Dengan tidak peraturan(2005). Hij was smensteller en verantwoordelijk voor de foto en dichtbundel' Portretten ontmoeten de Poezie'(2003).Voor het publicatie ' Van Barak tot Hypotheekvilla' schreef hij de gedichten ' Semangat Baru',' Zij kwamen' ' en ' Ouderlijk huis' en 3e Generatie' en dat te vinden zal zijn in zijn nieuwe bundel " Elke dag Holland Manise, dat begin 2020 zal verschijnen.