Djodjie Rinsampessy

Djodjie C.A.Rinsampessy is geboren in het Molukse kamp Schattenberg (Westerbork,Drenthe) met een Moluks-Timorese achtergrond. Hij is actief als dichter/voordrachter,organisator en uitgever.Als dichter heeft hij een aantal bundels op zijn naam staan. Bekend zijn o.a. ' Begitu Sadja/Zomaar'(1996) en ' Zonder Spelregels/Dengan tidak peraturan(2005). Hij was smensteller en verantwoordelijk voor de foto en dichtbundel ' Portretten ontmoeten de Poezie' (2003).Voor de publicatie ' Van Barak tot Hypotheekvilla' schreef hij de gedichten ' Semangat Baru',' Zij kwamen' ' en ' Ouderlijk huis' en 3e Generatie' , dat je nu kunt lezen in zijn nieuwe bundel " Elke dag Holland, Manise. Een persoonlijke reis  met herkenbare elementen van alle dag, dat in maart 2020 is verschenen. e.mail djodjie@rinsampessy.com