ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:


Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid” en zelf leren de regie in eigen hand te houden door middel van het versterken van de eigen kracht.

Empowermend en coaching zijn daarom belangrijke kernbegrippen in Muhabbat's benadering.


WIJ BIEDEN:
“Onze kwaliteit binnen Uw handbereik”

Column: Moluks Cultureel Erfgoed : Een hype ???

Dr. Elias Rinsampessy, cultureel en sociaal antropoloog

Uitgesproken cultureel Café stichting INA AMA en Lunteren op 16 september 2016

 

Nyong Manuputty van stichting Natsepa vroeg of ik een column wil schrijven over Moluks Cultureel Erfgoed. Een column heb ik begrepen is een kort stukje proza, waarin de auteur (columnist dus) spit, uitdagend en prikkelend zijn mening ventileert.  Zo gezegd zo gedaan.

Zoals jullie weten werkt Muhabbat in een aantal Molukse wijken en komt dus regelmatig in verschillende Molukse wijken in Nederland.

De gemiddelde Molukker, zo die al bestaat, kijkt op een bepaalde manier naar ontwikkelingen op landelijk niveau waar vooral Molukse landelijke instellingen en organisaties actief zijn.

De laatste maanden wordt er in de Molukse sociale media veel gesproken over het openhouden van het Moluks Museum. In dat kader valt regelmatig de term Moluks Cultureel Erfgoed. Hebben we die ?  Wat is dat?

Enkele groepen  zijn daar hard mee bezig als je de Molukse sociale media mag geloven en  met dat open houden van het Moluks Museum  valt regelmatig uitspraken van de volgende groepen:

‘Kain Salale’, voordien nooit van gehoord, maar nu ook een sterke pleitbezorger van het Moluks Cultureel Erfgoed pleit ook voor het openhouden van Molukse Museum, maar zij hebben geen vastomlijnd plan. Hoe kun je een gebouw willen openhouden zonder een plan. In welke tijd leven we eigenlijk.

Een groep : Houd Muma Open, ook een nieuwe stroming binnen de Molukse gemeenschap of juist een oude stroming , speciaal hiervoor opgericht, heeft het ook over Moluks Cultureel Erfgoed. Zij willen vooral dat de gemeenschap meer te vertellen krijgt en eist verantwoording van het MUMA bestuur. Zij willen dit via een rechtszaak aanhangig maken. Nu is het MUMA een stichting. Een stichting dat weten velen van jullie, heeft een vrij autonomen en autoritaire juridische structuur. Dat zal dan weer een gevecht worden. Wie betaalt dat?

Zo heb je ook ‘Vrienden van MUMA’. Ik heb begrepen een aardige verzameling van Molukse en Nederlandse elite en ‘friends of friends’, die zich op afstand en dichtbij met de Molukse gemeenschap bezighoudt. Zij komen nu ook onder aanvoering van Ron Habibou met een voorstel om het Moluks Cultureel Erfgoed te behouden.

Zo zie je dat het woord Moluks Cultureel Erfgoed bijna een hype is geworden. Zou het een hype zijn?? Gaat het weer over? Of zou er toch meer aan de hand zijn.

Volgens de Molukse sociale media heeft iedereen wel een mening over het Moluks Cultureel Erfgoed. Het kan het behouden van een gebouw zijn, het bewaren van historisch materiaal tot aan de Molukse identiteit, als je de Molukse sociale media mag geloven.

Dus even googelen naar het woord Cultureel Erfgoed. Bij het googelen naar de term Cultureel Erfgoed word ik geconfronteerd met verschillende betekenissen.

Onder Cultureel Erfgoed wordt verstaan wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Door contact met dit Erfgoed krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd moet hebben. Een vorm van historisch besef en inzicht dus.

Cultureel Erfgoed is van belang voor de identiteit van de samenleving.

Google ik even verder dan krijg ik een volgende definitie . De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland bijvoorbeeld, is verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.

Op de keper beschouwt is de term Molukse Cultureel Erfgoed ten dele toepasbaar op de huidige discussie, namelijk die van het ‘bewaarde’ materiaal van (vrij recente) Molukse generaties. Belangrijker nog is wat wij structureel aan de term Moluks Cultureel Erfgoed mee willen geven.

Het is belangrijk dat wat door vorige generaties is gebouwd en is gemaakt en wat nu een monumentale of museale waarde heeft, behouden blijft. Kennis hiervan over te dragen naar huidige generaties is essentieel, zodat zij een beeld kunnen krijgen van het verleden en daarmee hun historisch besef kunnen ontwikkelen. De discussie daarover is daarom goed en belangrijk.

Als antropoloog zou ik kiezen voor een meer structurele en geïntegreerde aanpak van de term Moluks Cultureel Erfgoed en deze deel uit laten maken van de Molukse culturele educatie. De aanpak van nu is vrij ad hoc en nog te weinig doordacht er dient een fundamentelere aanpak te worden gekozen, waardoor het begrip ingebed wordt in de Molukse cultuur en onder Molukkers in Nederland.

Tegen die achtergrond is Moluks Cultureel Erfgoed minder afhankelijk van subsidies, maar zal het deel uitmaken van de algemene identiteit van Molukkers en ingebed zijn in ons dagelijks leven. Daar moeten we naar toe en is er van een hype geen sprake meer!!!

Muhabbat

Postbus 447

6500 AK Nijmegen

06-53760152 www.muhabbat.nl