Afgeronde Projecten van Muhabbat:

 

1. Project Molenaar afgerond in 2008 met als resultaat een DVD film "Tussen Adat en Integratie"met de ondertitel "Wie ben je om te zeggen dat ik Moluks ben".  € 5,-- en een boek "Tussen Adat en Integratie"met de ondertitel "Vijf generaties Molukkers worstelen en dansen op de Nederlandse Aarde"(328 pagina's) . Dr. Elias Rinsampessy (red.) andere auteurs: drs. Hans Voutz, Drs. Francy Leatemia-Tomatala, Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, drs. Emile Hitijahubessy e.a. € 20,-- (incl.porti en adm.kosten)

 

2. Project Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten. Afgerond op 9 november 2013 met de presentatie van het boek "Van Barak tot Hypotheekvilla"met de ondertitels "Revitalisering van Molukse wijken in Nederlandse multiculturele buurten", "Semangat Baru"en "Inspirerend Ondernemen"(400 pagina's) Dr. Elias Rinsampesssy (red.) andere auteurs: Mevr. Erna Pfaff-Pesulima, drs. Emile Hitijahubessy, drs. David Rinsampessy. enkele gedichten van Djodjie G.A. Rinsampessy zijn ook in het boek opgenomen w.o. "Semangat Baru"en "3e Generatie". Zie verderop de aankondiging en de column over het boek.  Het boek kost € 20,-- (incl.porti en adm.kosten)

De DVD en de boeken kunnen besteld worden en betaald worden via: Stichting Muhabbat Dienstverlening  Giro:NL53INGB0004831897  Nijmegen (Vergeet niet uw naam en adres te vermelden)

Voor meer inforamtie: mailen naar e.rinsampessy@gmail.com 0f (06-53760152:dr. Elias Rinsampessy)

 

3. Project: "Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" met de eindrapportage " Serahkan", een didactische methode in het leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" (dr. Elias Rinsampessy) .

Een samenwerkingsproject van Indigo/GGZ ( Nicolette Moes en Bram Noija); Kaum Ama Ama (Jan Munster) en Muhabbat (Elias Rinsampessy)

 

In ontwikkeling zijn de projecten in 2018/2019: 

1) Medja Bundars (Ronde Tafel Gesprekken) over Leiderschap, Leidinggeven , Lobbywerk) dr. Elias Rinsampessy

2) Samenwerkingsproject : Kaum Ama Ama , de Bibliotheek en  scholen in Hoogeveen in het Onderwijs:  Sociale , politieke,  culturele en historische  achtergronden van Molukkers in het algemeen en in het bijzonder  Molukkers in  Hoogeveen " Het verhaal van de Molukkers in Hoogeveen" (Bibliotheek,Kaum Ama Ama , Muhabbat e.a.)

3) Project Layangan (Kaum Ama Ama Ama)(Kaum Ama Ama dhr. Sam Uneputty)

4) Project Weggegeven Molukse kinderen (werktitel) in de provincie Gelderland. (dhr. Pede Saija, drs. Francy Leatemia-Tomatala, dr. Elias Rinsampessy)(MUHABBAT)

5) Ontwikkelingssamenwerking "People Planet Profit"Business to business (Muhabbat, HPGM)

6) Project " Leren omgaan met schokkende gebeurtenissen" . (Kaum Ama Ama,SWW, Muhabbat)

7) Medja Bundar over " taboegevoelige onderwerpen" (Muhabbat: dr. Elias Rinsampessy, drs. Francy Leatemia-Tomatala)

(Medja Bundar(MB’s) – Ronde Tafel Gesprekken (RTG’s))
Stichting Muhabbat is voornemens een aantal Medja Bundar's te organiseren rondom taboe gevoelige onderwerpen:


Vraag 1) Zijn er taboes binnen de Molukse gemeenschap.
Vraag 2) Kun je er tenminste 2 noemen
Vraag 3) Kun je je antwoord motiveren.
Vraag 4) Zou je mee willen doen met de Medja Bundar. (RTG's)
Kun je je antwoorden mailen naar e.rinsampessy@gmail.com
(zie ook www.muhabbat.nl)


Voor meer informatie: mailen naar e.rinsampessy@gmail.com dr. Elias Rinsampessy(06-53760152) www.muhabbat.nl 

Wilt u het werk van Muhabbat ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op giro: NL53INGB0004831897 t.n.v. Muhabbat Dienstverlening Nijmegen o.v.v. ondersteuning project

 

 

Voor verdere informatie: e.rinsampessy@muhabbat.nl en/of e.rinsampessy@gmail.com (06-53760152) Voor bestellingen en betalingen zie hierboven.