ONZE KERNBEGRIPPEN ZIJN:


Belangrijk bij Muhabbat is dat mensen kunnen “Leren in vrijheid en verantwoordelijkheid”

WIJ BIEDEN:
“Onze kwaliteit binnen Uw handbereik”

Kunst & Educatie


De verankering van migranten in de Nederlandse multiculturele samenleving

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking houdt zich op de een of andere manier met kunst en cultuur bezig. Kunst en cultuur binnen de Molukse gemeenschap is meestal wel latent aanwezig en begint de laatste decennia wat explicieter naar buiten te komen. Kunstuitingen, folklore zoals de tjakalele, de menari beginnen geleidelijk aan meer diepgang te krijgen in haar uitingsvormen en expressie. Steeds meer wordt de richting gekozen van explicitering door middel van literatuur en andere kunstvormen.. Gelukkig komt geleidelijk aan met de presentatie van de derde generatie Molukkers ook de kunst gecombineerd met educatie steeds vaker naar voren. Stichting Muhabbat wil in dit kader op een historiserende wijze en vanuit het historisch perspectief aandacht besteden aan literatuur, kunst, cultuur, poëzie, theater, muziek. Muhabbat zal in 2014 vooral ingaan op migranten en hun organisaties in het kader van "Verankeringsprocessen van migranten in de Nederlandse multiculturele samenleving met specifieke aandacht voor de Indische en de Molukse gemeenschap".

Vanuit een historiserende benadering en perspectief wordt getracht visies op kunst en educatie onder deze twee migrantengroepen te ontwikkelen en bespreekbaar te maken. Muhabbat tracht op deze wijze kunst en educatie migrantenkringen een onderdeel te zijn van de opvoeding. Nagegaan wordt op welke manier Molukkers, in het algemeen en hun organisaties in het bijzonder en Indische Nederlanders in de afgelopen decennia verankerd zijn in de Nederlandse multiculturele samenleving.

In 2014 zal door middel van theater, muziek, film, poëzie , tentoonstellingen en het maatschappelijk debat de verankering expliciet worden gemaakt.

Publicaties: Portretten ontmoeten de Poezie

Drie generaties Molukkers ontmoeten elkaar in Woord en Beeld.

Djodjie Rinsampessy (samensteller) Debbie Kakisina (foto's) Stichting Muhabbat/Stichting Karang 2003

prijs: € 15,-- giro: 48 31 897 Muhabbat Dienstverlening Nijmegen 

Voor informatie over : lezingen, workshops, gastcolleges, coaching, supervisie, advisering, bemiddeling en begeleiding, tarieven : e.rinsampessy@muhabbat.nl of Dr. Elias Rinsampessy (06-53760152) of drs. Peter van den Vrijhoef www.muhabbat.nl