mevr. Erna Pfaff-Pesulima (LimAdvice)

mevr. Erna Pfaff-Pesulima (LimAdvice)

Mevr. Erna Pfaff-Pesulima

(LimAdvice)

Erna Pfaff-Pesulima is zelfstandig adviseur van het bureau LimAdvice, Personeel en Organisatie, gevestigd te Stolwijk. lid van de Nederlandse Vereniging  voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Zij was medeoprichter van Muhabbat en een aantal jaren actief als voorzitter van deze organisatie.In haar woonplaats zet zij zich in voor het ouderenwerk.Tevens is zij bestuurslid van de Stichting Culturele Raad. Namens de organisatie Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu, maakt zij deel uit van de werkgroep ACWW (Associated Country Women of the World). ACWW is de 'paraplu'. waar vele vrouwenverenigingenin vele landen in de wereld zijn aangesloten.De primaire doelstelling is de behartiging van de belangen van vrouwen.Haar motto is 'Niet hopen, maar doen!'. LimAdvice maakt deel uit van het samenwerkingsverband en het netwerk van Muhabbat.