drs. Emile Hitijahubessy(Tan-trading)

drs. Emile Hitijahubessy(Tan-trading)

drs. Emile Hitijahubessy

(Tan-trading)

Drs. Emile Hitijahubessy studeerde sociologie aan de Rijks Universiteit Utrecht. Vanaf zijn afstuderen in 1973 heeft hij tot 1975 diverse part-time functies gehad in het bedrijfsleven. In 1976 is hij bij de Nederlandse Overheid in dienst getreden, aanvankelijk bij de lokale overheid en in een later stadium bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Directie Coordinatie Minderhedenbeleid). Zowel op locaal als op centraal overheidsniveau was hij betrokken geweest bij de opzet en verdere ontwikkeling van een samenhangend minderhedenbeleid. Medio 1992 liet hij het ambtelijk bestaan achter zich om verder te gaan als consultant (handelsbemiddeling). Vanaf 1999 tot medio 2007 heeft hij in samenwerking met wijlen dr. Jan van Westerlaak diverse projecten en onderzoeken op het terrein van arbeidsmarkt (ESF-Equal), onderwijs (speciaal onderwijs) en Toerisme & Recreatie (reorganisatie VVV's) uitgevoerd. Momenteel is hij partner van een Re-integratiebedrijf dat zich toelegt op het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar zelfstandig ondernemerschap. In 2008 heeft drs. Emile Hitijahubessy met Muhabbat samengewerkt in het project MOLENAAR van Muhabbat Dienstverlening. Tan-trading maakt deel uit van het samenwerkingsverband en het netwerk van MUHABBAT.