Jan Munster

Jan Munster

Jan Munster is voorzitter van Kaum Ama Ama, de mannengroep in Hoogeveen. In 2009 is de Molukse mannengroep opgericht . Kaum Ama Ama constateert dat er veel verdeeldheid is in de Molukse wijkgemeenschap in Hoogeveen. Wij denken dat die verdeeldheid voortkomt uit een gebrek aan saamhorigheid in een woud van meningen uit verschillende politieke en kerkelijke stromingen.  Kaum Ama Ama pleit er dan ook voor om te zoeken naar onze gemeenschappelijke achtgergronden om ervaringen te kunnen delen. Door deze ervaringen met elkaar te delen ontstaat er een proces van bewustwording. Pas dan , als het verdriet gezamenlijk wordt verwerkt, kan de pijn worden verlicht. Op deze manier vult Kaum Ama Ama de bijeenkomsten zinvol en respectvol in. We moeten leren om problemen bespreekbaar te maken en leren ermee om te gaan. Mensen kunnen onderling van mening verschillen en toch samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Kebangsaan, Kehormatan, Tali persaudaraan dan Kasih. Kaum Ama Ama maakt deel uit van het netwerk van Muhabbat.